Delegatie ministerie van OW&C bezoekt inheemse dorpen Coeroeni en Amotopo in verband met bouw scholen

Een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) bestaande uit drs. Olten van Genderen, adviseur van de minister, en Radesh Narain, bouwkundig projectbegeleider van de Technische Dienst, heeft op 31 januari en 1 februari de dorpen Amotopo en Coeroeni in Zuid-Suriname bezocht. Zij hebben minister Marie Levens vertegenwoordigd in verband met de bouw van twee scholen in deze inheemse dorpen. Deze twee dorpen beschikken namelijk niet over een school. 

Vanwege dit feit werd het ministerie benaderd door de vertegenwoordigers van de Stichting Groene Groei Suriname (SGGS), te weten Lindsay Goosens en Gwendolyn Smith, om twee basisscholen te bouwen in de dorpen. Besloten werd om in partnerschap te werken aan de realisatie hiervan.

Er is met de hoofdkapitein, de kapitein en de basya van Amotopo gesproken over de voortgang van de bouw van de school in hun dorp. De bouwwerkzaamheden in dit dorp verlopen vlot. Voor wat betreft de school van Coeroeni, werd door de kapitein en de gemeenschap gekozen voor een locatie dichtbij de airstrip (start- en landingsbaan voor vliegtuigen). 

De door minister Levens ingesproken videoboodschap werd getoond aan de lokale dignitarissen. In deze boodschap heeft de bewindsvrouwe haar waardering uitgesproken naar de twee gemeenschappen en SGGS om in samenwerking met hun te werken aan de bouw van de twee scholen.

De delegatieleden maakten eveneens van de gelegenheid gebruik om met de kapiteins en basya’s van Paloemeu en Apetina van gedachten te wisselen over de stand van zaken van het onderwijs in hun respectievelijke dorpen.

Het werkbezoek werd afgesloten met concrete afspraken gericht op de voortzetting van het bouwen van de twee scholen en het aantrekken en beschikbaar stellen van leerkrachten en leermiddelen. 

Verder heeft de delegatie een ontmoeting gehad met de granman van de Trio’s, Jimmy Toeroemang, die toevallig aanwezig was op Amotopo. Door het opperhoofd werd het belang van ‘education on location’, benadrukt en ondersteuning uitgesproken inzake de bouw van de scholen.

error: Kopiëren mag niet!