Rechter hoort medeverdachte die hele zitting heeft gevolgd als getuige

Advocaat Benito Pick was  bijzonder ontstemd toen Kantonrechter Duncan Nanhoe vrijdag 4 februari besloot om de medeverdachte in de strafzaak waarin meer dan 238 kilogram cocaïne verpakt in 205 houtblokken is aangetroffen, als getuige te horen tegen de andere verdachte. Zeer gemotiveerd gaf Pick aan, dat de wet zich hiertegen verzet en dat de getuige thans niet meer onbevangen zijn getuigenis kan afleggen, zeker nu hij zelf ook een belang heeft in deze zaak.

De Kantonrechter ging hieraan voorbij en de medeverdachte Frits S. werd als getuige gehoord tegen Chagal T.  die zijn werkgever is. In zijn verklaring gaf hij te kennen, dat hij het hout in opdracht van Chagal heeft opgehaald, vervolgens naar de Hut te Weg naar Zee is gereden om nog meer hout op te halen en hierna naar het bedrijf is gereden. Chagal ontkent echter ooit deze opdracht te hebben gegeven.

Voorafgaand hieraan werd een getuige gehoord die een blauwe truck heeft verkocht aan Chagal. Chagal ontkent deze aankoop niet, maar geeft aan, dat hij deze vrachtwagen niet in zijn bedrijf gebruikt heeft, omdat hij deze gelijk heeft doorverkocht. De nieuwe koper werd vrijdag ook verhoord en bevestigde de truck te hebben gekocht van Chagal. Daarnaast werd een werknemer van SBB (Stichting Bosbeheer en Bostoezicht) verhoord die de houtkeuring heeft gedaan.

Frits heeft steeds wisselende verklaringen afgelegd. Eerder stelde hij, dat hij de lading moest ophalen voor Chagal en daarna moest hij een ander deel van het hout bij de Hut ophalen. Hij stelde dat mevrouw Kalidjo hem geen opdracht heeft gegeven. “Chagal heeft mij gezegd om niets te zeggen, nadat het spul was ontdekt.” Eerder had Frits gezegd, dat hij ook een blauwe truck had gereden. Hierop kwam de verdachte terug. “Ik was in de war. Mevrouw Kalidjo bestaat niet. Heb opdracht van Chagal gehad”, stelde hij weer.  

Advocaat Pick wil nog 3 getuigen in deze zaak horen. Hij deed wel het verzoek tot invrijheidstelling van zijn cliënt Chagal. Hij wees op de onbetrouwbare verklaringen van Frits, waarbij een eerder verhoorde getuige heeft gezegd, dat mevrouw Kalidjo wel degelijk bestaat.  Advocaat Georgette Leter, die Frits bijstaat, vroeg ook om zijn invrijheidstelling. De Kantonrechter wees echter beide verzoeken ongemotiveerd af.

Advocaat Pick stond erop, dat de rechter zijn beslissing motiveert nu er geen bewijs in deze zaak is. “Legt u mij uit wat de ernstige bezwaren zijn, dan kan ik dat ook aan de familie uitleggen. Anders hoeven wij advocaten niet op de zitting te komen”, zei Pick gebelgd. De rechter gaf geen nadere motivering en stelde de zaak uit naar 1 maart voor verhoor van de 3 getuigen van de verdediging. 

error: Kopiëren mag niet!