BBGO bezig met voorbereidingen voor ondersteuning van seniorenburgers

De regering heeft het bijgestelde voorstel over het Sociaal Vangnet afgelopen week goedgekeurd. Voor 2022 is er een speciale faciliteit van SRD 50 miljoen in het leven geroepen om de groep ouderen, die voornamelijk van de AOV leeft, extra te ondersteunen. De regering heeft ervoor gekozen om voor de invulling van deze faciliteit de assistentie van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit overheidsdienst (BBGO) in te roepen. 

Renate Wouden, voorzitter van BBGO, zegt dat er aan de organisatie is gevraagd om een registratie te plegen van mensen die alleen van hun AOV leven. Hierbij gaat het om de mensen die geen pensioen ontvangen. En de tweede groep bestaat uit de onderstand genietenden. Die krijgen hun AOV en hun onderstand bedraagt maximaal SRD 375 per maand. “Het gaat om deze twee groepen die het meest te lijden hebben onder de situatie waarin we ons nu bevinden.”

Voorbereidingen

In plaats van de AOV voor iedereen verder te verhogen, is ervoor gekozen om via de faciliteit van de BBGO de arme seniorenburgers te ondersteunen met een extra bijdrage van maximaal SRD 1.000 per maand. Wouden geeft aan. dat er ontzettend veel werk mee gepaard gaat. Op dit moment is de organisatie bezig met de voorbereidingen. De voorzitter zegt, dat er sowieso contact gemaakt moet worden met alle districtscommissarissen. Ook zal er een gesprek met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gevoerd worden, voordat de organisatie over kan gaan tot de registratie.

Controle

Wouden stelt dat er sowieso gecontroleerd zal worden wie de mensen zijn die alleen van AOV leven. “Wij rekenen er ook op dat seniorenburgers een stukje verantwoordelijkheid nemen en eerlijk zullen zijn.” Als bij controle blijkt dat men niet eerlijk is geweest, zullen de mensen de gelden dan terug moeten betalen, zegt de voorzitter. “Wij denken niet dat seniorenburgers het zo ver zullen laten komen. Wij rekenen op een stukje eerlijkheid van onze leeftijdsgenoten.”

Uitbetaling

Op de vraag of BBGO ook belast zal zijn met de uitbetaling, zegt Wouden: “Dat zijn nog zaken die besproken moeten worden. Natuurlijk zal het niet zo zijn, dat wij als organisatie gaan uit betalen. We zijn geen financiële instelling. Dat zullen de banken dus moeten doen, maar daarover moet nog gesproken worden.”

Kritiek

Wouden geeft aan op social media gelezen te hebben, dat sommige mensen kritiek hebben hierop, omdat ze de mening zijn toegedaan, dat de mensen die geen pensioen ontvangen, mensen zijn die lui zijn geweest, niet gewerkt hebben en dus ook geen AOV hebben gestort. In principe zegt men dus dat deze groep nu een hogere AOV bedrag zal krijgen dan de mensen die wel elke morgen gingen werken en wel hun AOV hebben gestort. 

“Persoonlijk vind ik dat een vreselijke opmerking, omdat men er bij moet stilstaan dat alle mensen hard hebben gewerkt voor hun land.” Hierbij denkt Wouden aan de marktverkopers die al heel vroeg op de markt zijn, de huisbediendes die al die al om vijf uur in een bus zitten om op hun plaats van bestemming aan te komen. Ook denkt zij aan de timmerlieden, de metselaars, de tuinlieden, maar ook de huisvrouwen die hard hebben gewerkt. “Vandaag de dag hebben ze geen pensioen kunnen opbouwen, ze hebben geen AOV gestort, niet omdat zij het niet wilden storten, maar die mogelijkheid was of is er niet. Deze mensen, die ook hard hebben gewerkt, kregen alleen een kale AOV. Hoe eerlijk is het dan om die groep tegemoet te komen met nog een SRD 1.000? Van SRD 2.250 kan je ook niet leven.” Het is volgens de voorzitter dus een tegemoetkoming, de mensen kunnen iets meer met dit bedrag, dan toen het SRD 1.000 was.

SK

error: Kopiëren mag niet!