Centrum Paramaribo krijgt ‘grondige schoonmaakbeurt’

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs gestart met een grondige schoonmaakbeurt van de binnenstad van Paramaribo. Bij dit soort opschoningen worden verharde wegen en bermen zandvrij gemaakt en ontdaan van zwerfvuil. Ook wordt extra aandacht besteedt aan wegmarkeringen en zebrapaden die aan een nieuwe verflaag toe zijn, groenvoorzieningen en het verwijderen van onkruid. Verder wordt ook het verkeersmeubilair aangepakt, zo laat OW vrijdag 4 februari weten.

De binnenstad van Paramaribo is bij uitstek een plek waar zowel Surinamers als toeristen graag winkelen en wandelen. Echter is in de loop der jaren nagenoeg niets gedaan aan het onderhoud.

De ministeries van Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het bedrijfsleven en horeca-uitbaters hebben in december een akkoord bereikt om de binnenstad van Paramaribo een nieuwe aanblik te geven. Op het districtscommissariaat van Paramaribo-Noordoost is onlangs in aanwezigheid van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, een convenant getekend waarin vijftien punten zijn samengevat om de binnenstad te ordenen en aantrekkelijk te maken. Zelf heeft de bewindsman zich in de afgelopen periode vaak in de binnenstad georiënteerd en gesprekken gevoerd met ondernemers. Volgens hem is de binnenstad erg belangrijk voor de overheid, wegens toerisme en de historische- en overheidsgebouwen.

Chanderbhan Rambali, waarnemend Hoofd van afdeling Terreinen, Straat- en Bermonderhoud bij (OGA) die het project coördineert, zegt dat de binnenstad compleet wordt aangepakt. Het gaat om een fictief afgebakend gebied tussen de Henk Arronstraat, Waterkant, langs de Surinamerivier, Gemenelandsweg en de J.A. Pengelstraat.

Het werk wordt in eigen beheer gedaan door veldarbeiders die ook uit de districten zijn gekomen om de binnenstad keurig uit te laten zien. Terreinen, straten en bermen dienen frequent onderhouden te worden, derhalve zijn drie maanden uitgetrokken om de ontstane achterstand in te lopen. De bedoeling is om eerst de stad schoon te krijgen, waarna herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden aan met name wegmeubilair. Het ministerie drukt eenieder op het hart om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, zodat uw woonomgeving te allen tijde schoon en afvalvrij blijft. In de binnenstad gaat het merendeels om winkeleigenaren die aansprakelijk zijn voor het schoonhouden van hun omgeving.

error: Kopiëren mag niet!