Martin Panday: “We sukkelen nog steeds met toerisme”

Martin Panday, toerisme consultant tevens docent international tourism management, vindt dat Suriname na zoveel jaren nog steeds sukkelt met de ontwikkeling van het toerisme. Hij hoopt dat de huidige minister van Transport, Communicatie en Toerisme ( TCT) zijn goede beleidsvoornemens spoedig omzet in concrete acties. Een Toerisme Raamwet en de Wet op de Toerisme  Autoriteit zijn de belangrijke basiszaken waar de sector al lange tijd om roept. Dat zei hij in gesprek met Faried Pierkhan van het RBN TV-programma Kal Aaj Aur Kal (klik op deze link om het gesprek te kunnen zien: https://www.youtube.com/watch?v=i_km5UCe2Mc.)

Vorig jaar is door het directoraat Toerisme van TCT in samenspraak met stakeholders uit de sector een aantal zaken uitgezet, doch het ontbreken van de noodzakelijke wetgeving blijft een sta-in-de-weg voor de ontwikkeling van de toerisme sector.

Inspelen op ontwikkelingen

Martin Panday zegt, dat met het oog op de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie buitenlandse onderneming nu reeds beginnen in te spelen op de te verwachten toename van het personenverkeer naar Suriname. De hotelketen Radisson Groep doet investeringen in het hotelwezen en American Airlines is al vluchten van en naar Suriname begonnen. Behalve de zo noodzakelijke wetgeving die nu eindelijk moet komen, vindt Panday dat Suriname eigenlijk nu al bijvoorbeeld met American Airlines rond de tafel zou moeten zitten om “travel packages” in de VS aan te bieden. Hij hoopt daarom dat Suriname gauw orde op zaken stelt en structuur brengt in de toerismesector. Wetgeving en standaarden zijn de belangrijkste zaken.

In de afgelopen decennia heeft de sector altijd een stiefmoederlijke behandeling gehad van beleidsmakers. Het was geen prioriteit, er was geen betrokkenheid en structuur ontbrak er. Het weinige dat er was heeft vanwege de Covid-19 pandemie ook nog zware klappen moeten incasseren. Het luchtruim was gesloten en de komst van buitenlandse toeristen viel weg. Zoals overal in de wereld vond er een verschuiving plaats naar binnenlands toerisme. Mensen gingen in eigen land op vakantie. Met de versoepeling van de Covid-beperkende maatregelen en de weder openstelling van het luchtruim, begint de toerismesector zich langzaam weer te herstellen. Martin Panday vindt dat de sector deze periode van relatieve “rust” zou moeten benutten om bijvoorbeeld de kwaliteit van het personeel op te krikken door ze naar trainingen te sturen. Men moet steeds meer richting professionalisme gaan. 

Weer langzaam op gang

In de wereld is te zien dat het personenverkeer weer langzaamaan aan het toenemen is, zo ook is dat het geval met Suriname. Hij verwacht niet dat Covid-19 helemaal weg gaat. De wereld is zich aan het aanpassen, en ook voor Suriname geldt dat. Panday merkt op, dat die aanpassingen dusdanig dienen te zijn, dat economische- en bedrijfsactiviteiten wel voort kunnen gaan. Het beleid van de regering dient in tegenstelling tot voorgaande perioden prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de sector.

In het Herstelplan, het Jaarplan 2022 en het Meerjaren Ontwikkelingsplan zijn maatregelen genoemd ter ontwikkeling van de toerismesector. Voor dit jaar staat voor het ministerie van TCT het opstellen, indienen, goedkeuring en afkondigen van de Wet op de Toerisme Autoriteit als één van de hoofdprioriteiten. 

Vorig jaar september heeft het directoraat Toerisme van TCT een stakeholders meeting georganiseerd. Bij die gelegenheid zei Toerisme-directeur Rabin Boeddha, dat er tot nog toe versnipperd wordt gewerkt in de sector, en dat het noodzakelijk is zich te bundelen om werkelijk te kunnen komen tot een effectieve waardeketen van de sector. Ook hij wees op het belang van wetgeving.

SS      

error: Kopiëren mag niet!