VG-minister Ramadhin geeft vrijdag duidelijkheid in kwestie tarieven huisartsen

Volksgezondheid (VG) minister Amar Ramadhin geeft vrijdag 21 januari duidelijkheid in de kwestie rond abonnementstarieven van huisartsen voor dienstverlening aan de zorgverzekeraars. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) had vorige week maandag onomwonden gezegd dat zij de dienstverlening niet zal kunnen garanderen indien de zorgverzekeraars zich niet committeren aan de uitkomst van een accountantsrapport, waarin gecalculeerd is dat het huidig abonnementstarief verhoogd moet worden.

Het huidig tarief van SRD 30 en SRD 32 per verzekerde patiënt, voor respectievelijk het SZF en de Survam, dateert van enkele jaren geleden, en zijn volgens de VMS vanwege de ernstige geldontwaarding verre van toereikend om op verantwoorde wijze een Huisartsenpraktijk te draaien. De huisartsen verenigd in de VMS en de zorgverzekeraars hebben  vorig jaar in gemeen overleg een accountant aangetrokken om een kostencalculatie te maken op basis waarvan het nieuw abonnementstarief voor de dienstverlening is vastgesteld.

Het nieuwe voorgestelde tarief is niet bekend, maar Dagblad Suriname verneemt dat deze rond de SRD 129 per verzekerde patiënt ligt. Nadat de VMS gewaarschuwd heeft met een “dreigende escalatie” heeft VG-minister Amar Ramadhin geïntervenieerd en gevraagd hem tot vrijdag 21 januari te tijd te geven om zich over het cijfermatige van het accountantsrapport te buigen. Dat zou hij doen samen met de leiding van het SZF. De VMS heeft op een ledenvergadering vorige week woensdag besloten het verzoek van de minister in te willigen. De algemene sfeer binnen de gelederen van de huisartsen is dat men absoluut niet meer willen werken voor de huidige hongerloon van SRD 30 en SRD 32 per verzekerde/ patiënt. Ze willen dat de zorgverzekeraars zich committeren aan het accountantsrapport.

Kwaliteit van de zorg

Het probleem rond abonnementstarieven  tussen de huisartsen en de zorgverzekeraars speelt  al jaren en is helemaal bekend bij de regering. De huisartsen individueel, en de VMS als belangenorganisatie, hebben in de afgelopen jaren herhaaldelijk om aanpassing van het abonnementstarief gevraagd. Door aanhoudende devaluatie is het tarief omgerekend in Amerikaanse dollar op enig moment van US$ 4,50 naar US$ 1,60 gedaald. Deze is in de afgelopen periode door de sterke inflatie verder omlaag gegaan.  Deze tarieven zijn verre van toereikend om het Huisartsenbedrijf (HAB) op een verantwoorde manier draaiende te houden. Het leidt tot ernstige demotivatie en enorme stress onder de artsen vanwege de financiële verplichtingen voor de HAB’s, maar ook voor de huisartsen als persoon. De levensstandaard van de arts als persoon is sterk achteruit gegaan. Deze situatie brengt met zich mee, dat ook de kwaliteit van de zorg naar de patiënten onder druk is komen te staan, zo stelde de VMS in een persbericht vorige week.

Koppeling met ordeningsmaatregelen

Een huisarts die reeds ettelijke jaren zijn eigen huisartsenpraktijk draait kan zich volledig terugvinden in de stellingname van de VMS. Hij hoopt, dat de minister het juiste besluit neemt, waardoor huisartsen weer gemotiveerd hun diensten aan de zorgverzekeraars kunnen verlenen. Hij geeft de minister echter ook mee om de verhoging van het abonnementstarief gelijk te koppelen aan de ordening van de huisartsenpraktijk branche die de minister thans aan het uitvoeren is. Deze ordening moet uiteindelijk ertoe leiden dat de kwaliteit van de huisartsenzorg wordt verbeterd, en dat er een betere spreiding komt in de zorg. De zorg moet dichterbij de mensen worden gebracht, dus ook in de verafgelegen districten en gebieden.

De huisarts die op persoonlijke titel met Dagblad Suriname sprak, zei dat de verhoging van het abonnementstarief onder meer gekoppeld moet worden aan een controlesysteem met betrekking zijn of haar “performance” als huisarts. Zaken als spreekuren, spreektijden en spreekdagen dienen controleerbaar te zijn. Ook het verwijsgedrag van huisartsen dient volgens hem in lijn te zijn met een zorgvuldig uitgekiend systeem met duidelijke criteria en richtlijnen. Dit kan behoorlijk veel besparingen in de zorgsector opleveren. Ook vaccinaties dienen conform het nationaal immunisatieprogramma uitsluitend bij de RGD-poliklinieken plaats te vinden, waar het gratis is, en niet bij de huisartsen. De kosten van bezoek aan de huisarts hiervoor komen namelijk ten laste van de zorgverzekeraars.

Het aantal verzekerden/patiënten per huisartsenpraktijk (Huisartsbedrijf/HAB) zou ook aan een maximum moeten worden gebonden. Voorts dienen de huisartsen met een vestigingsvergunning slechts op één locatie voltijds werkzaam te zijn, en niet ook elders bij een andere instelling werkzaam zijn. Op dit stuk heeft de minister ondertussen reeds de nodige maatregelen getroffen, hetgeen hij ten zeerste toejuicht. De stopzetting van de verlening van nieuwe vestigingsvergunningen voor de districten Paramaribo en Wanica is ook een heel goed besluit, aldus de huisarts tegenover Dagblad Suriname.

SS   

error: Kopiëren mag niet!