Melkboeren blij dat LVV-minister melkkoeien verkiest boven import melkpoeder

Melkboeren zijn ingenomen te vernemen, dat minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gezegd heeft dat hij liever een uitbreiding van de melkveestapel ziet dan de import van melkpoeder. De prijs van melkpoeder is evenals alle goederen en diensten in de wereld de laatste maanden enorm gestegen. De lokale melkproductie bedraagt 2 miljoen liter per jaar, terwijl de behoefte 7 miljoen liter is. Het gat van 5 miljoen liter wordt gedicht met de import van melkpoeder.

De prijs van melkpoeder is van US$ 4.000 per ton gestegen naar US$ 6.000. Volgens minister Sewdien moet de melkveestapel in Suriname met 1.500 melkproducerende koeien toenemen.

Kenneth Ganpatsing, een voltijdse melkboer, is blij dat de LVV-minister tot het inzicht is gekomen dat de melkveestapel nu uitgebreid moet worden en zodoende kan worden voorzien in de eigen consumptiebehoefte aan melk. De melkboer had enkele maanden geleden in gesprek met Dagblad Suriname reeds gewezen op de reële mogelijkheid dat de prijs van geïmporteerde melkpoeder zal stijgen en mogelijk zelfs schaars zal worden door de Covid-19 pandemie. Hij plaatste die opmerking toen tegen de achtergrond van het jarenlange pleidooi van melkboeren om de melkveesector structureel te stimuleren door de nodige condities te scheppen waardoor het voor de melkboeren aantrekkelijk wordt om te investeren.

Doordat de productieomstandigheden voor de melkboeren niet aantrekkelijk genoeg zijn hebben velen van ze hun melkkoeien in de weide gelaten en ze gehouden voor de slacht. Uiteraard loopt er nog een aantal melkkoeien in de weide rond. Volgens Ganpatsing duurt het minstens een jaar om deze koeien weer klaar te maken voor melkproductie. Met de nodige stimuleringsmaatregelen vanuit LVV zou grof gezegd pas over een jaar sprake kunnen zijn van enige toename van de lokale melkproductie. Om deze op termijn naar het gewenste niveau te brengen ten behoeve van de melkbehoefte, zijn er structurele maatregelen nodig. Een goede melkprijs is belangrijk, maar dat is volgens Ganpatsing niet het enige dat de melkboeren stimuleert. 

Juiste condities scheppen

Zo moet voldoende gras van een bepaalde soort en kwaliteit beschikbaar zijn. Daarvoor is grasland erg belangrijk. De ideale situatie zou zijn dat er boeren of bedrijven komen die zich specialiseren in het kweken en leveren van gras aan melkboeren. LVV dient zich ook toe te leggen op de import van sperma ten behoeve van kunstmatige inseminaties met het oog op rasveredeling. Daarbij moet LVV uitkijken naar het juiste ras koeien die goed kan gedijen onder de Surinaamse omstandigheden.  Volgens Kenneth Ganpatsing bezitten Surinaamse melkboeren in het algemeen over voldoende kennis om de melkproductie ter hand te nemen. Wat ze nodig hebben is dat er vanuit het beleid van LVV die condities worden geschapen waardoor het aantrekkelijk wordt voor vooral jonge aankomende melkboeren om in de sector te gaan en voor zichzelf emplooi en inkomen te creëren.

De Covid-19 situatie in de wereld en de huidige economische crisis waarin het land zich thans bevindt moet volgens de melkboer een ieder tot het inzicht moeten brengen van het belang van eigen productie, en in dit geval van de eigen voedselproductie. Volgens Ganpatsing moeten wij als land minder afhankelijk zijn van importen en ons meer gaan moeten richten op eigen productie. De ontwikkelingen in de wereld zijn onvoorspelbaar.

“Wie zegt dat er in de toekomst bijvoorbeeld niet nog een ernstigere pandemie uitbreekt, waardoor er een schaarste aan voedsel in de wereld ontstaat?”, aldus de melkboer Kenneth Ganpatsing.

SS

error: Kopiëren mag niet!