EZ wil werken aan betaalbare basisgoederen in binnenland

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innnovatie (kortweg: EZ) heeft maandag tijdens een onderhoud met ondernemer Alberto Jeroe van Pokigron en parlementariër Henk Aviankoi de kwestie omtrent basisgoederen, die tegen extreme hoge prijzen aan de man worden gebracht in het binnenland, besproken.

Minister Walden benadrukte, dat dit gesprek een aanzet moet zijn om te komen tot mogelijke oplossingsmodellen, om met name de basisgoederen in het binnenland beschikbaar en betaalbaar te maken.

Zo zal worden bekeken om micro- en kleine ondernemers in het binnenland te ondersteunen alsook een dienst van het ministerie daar op te zetten. Ook het opzetten van een distributiecentrum behoort tot de mogelijkheden. De bedoeling is, om in boven Suriname van start te gaan met een pilotproject, zodat alle dorpen aan de beurt komen. Deze zaken zijn volgens de bewindsvrouwe eerder ook al aan de orde gekomen in een andere bespreking.

Het Assembleelid zegt blij te zijn met de innovatieve ideeën, die zijn aangehaald. De EZ-minister stelt voor om een commissie Binnenland samen te stellen. Deze commissie zal een inventarisatie moeten maken van welke basisgoederen vanuit Paramaribo gekocht worden en wat de prijzen daarvan zijn. Deze informatie is noodzakelijk om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om met een ander distributiesysteem lagere basisgoederen prijzen voor het binnenland te hebben. Mogelijk kan er een “Basisgoederenlijst voor het Binnenland” worden samengesteld. Het is verder ook van belang om na te gaan wie de basisgoederen in het Binnenland aan de man brengen.

Wat betreft de kwestie van het ondernemerschap, ziet minister Walden graag dat wordt nagegaan welke type ondernemingen er in het binnenland zijn en wat de uitdagingen zijn, waarmee de ondernemers te maken hebben. Ook zal worden bekeken, welke producten lokaal geproduceerd kunnen worden om te komen tot een duurzame oplossing ten aanzien van de hoge prijzen voor basisgoederen. Het is de bedoeling, dat gewerkt zal worden aan concrete stappen om uitvoering te geven aan de eerdergenoemde mogelijkheden

error: Kopiëren mag niet!