PFS probeert vanuit holistische benadering te werken aan verzoening en herstel van gebroken relaties

Prison Fellowship Suriname (PFS) is een organisatie die sinds 1999 bestaat en zich inzet voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun gezinnen. In een gesprek met Dagblad Suriname vertelt Saskia Wirodikromo-Dopo, secretaris tevens Hoofd Coördinator Management Team van de organisatie, hoe gedetineerden het ervaren wanneer een Bijbelse boodschap met ze gedeeld wordt. 

“Bijbelse boodschap wordt over het algemeen goed ontvangen”

“Wanneer een Bijbelse boodschap wordt gedeeld met de gedetineerden, wordt dat over het algemeen als goed ontvangen. Het verschil zit in hun gedachtengang in hoeverre deze boodschap ingang vindt in hun harten. Vandaar dat het brengen van een boodschap meer diepgang vraagt om erover te praten op welke manieren gewerkt kan worden aan gedragsverandering. Vanuit de geestelijke invalshoek wordt ervan uitgegaan dat je de Bijbelse boodschap, het woord van God, ontvangt en je de Heilige Geest vraagt om geloof en leiding zodat er een verandering plaats kan vinden in je hart en in je denken. Het resultaat zal in een gedragsverandering zichtbaar moeten zijn”, zegt Wirodikromo. Dit alles gebeurt in de meeste gevallen procesmatig, maar ook kan er soms sprake zijn van een radicale verandering, zegt Wirodikromo. Hierbij geeft zij als voorbeeld: “Iemand die jarenlang twee pakken sigaretten heeft gerookt, kan plots radicaal afrekenen met roken en zelfs geen ene zwarte smet op zijn longen hebben. Hoe dat kan komen, is een wonder dat zelfs de wetenschap nog niet kan verklaren.” 

Gedetineerden praten niet echt over hun gevoelens”

Aan Wirodikromo werd verder gevraagd of de gedetineerden ook praten over hun gevoelens. Zij geeft aan dat de gedetineerden niet echt over hun gevoelens praten. Volgens haar moet er een dusdanige vertrouwensrelatie zijn opgebouwd van openheid, eerlijkheid en confidentialiteit. “Prison Fellowship Suriname (PFS) heeft al jarenlang een wekelijkse ochtend voor counselingsgesprekken op de vrouwenafdeling in de Centrale Penitentiaire Inrichting te Santo Boma. In haar werk wordt de focus gelegd om als klankbord te fungeren voor de emotionele nood en behoefte van de vrouwen. Elk gesprek wordt met gebed afgesloten. Elk team dat afreist voor deze missie gaat zelf ook in gebed alvorens de gevangenis binnen te stappen en sluit haar missie na afloop ook af middels gebed. Er wordt over van alles gesproken in zo een gesprek. Van de goede en blije berichten, maar ook van de minder mooie kant.”

Wirodikromo geeft aan, dat de vrouwen vaak zelf uit hun woorden komen over de feit(en) die ze gepleegd hebben en over hetgeen hun dwars zit. Zij stelt dat dit het begin is voor een mooi proces om schuld te belijden, waardoor het genezingsproces kan beginnen. “Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun gezin, hun familie, de samenleving en soms ook richting het slachtoffer om het weer goed te maken.”

Verzoening en herstel van gebroken relaties

PFS ervaart het als een enorm voorrecht om naast de gedetineerden ook speciale aandacht te schenken aan hun gezinnen. “Wij proberen vanuit een holistische benadering te werken aan verzoening en herstel van de gebroken relaties. Uiteindelijk willen wij allemaal werken aan een gezond Suriname… en een basisfundament hiervan is gezonde gezinnen! Ons verlangen is dat de christelijke geloofsgemeenschappen meer gaan beseffen waar een gebroken gezin doorheen gaat die getroffen is door misdaad. Hetzij als het gezin van een dader alsook het gezin van een slachtoffer. Wij bidden dat de vele kerken en gemeenten een helpende hand zullen blijven reiken die vergeving, hoop, verzoening en herstel mag brengen!”, aldus Wirodikromo. 

SK

error: Kopiëren mag niet!