Toestand van en rond de openbare begraafplaats Alkmaar

Onlangs heb ik, op verzoek van velen, een persoonlijk onderhoud gehad met de districtscommissaris van Commewijne, de heer Mohamed Safiek Radjab, over enkele nijpende zaken betreffende de ontwikkeling van het district, waar ik geboren en getogen ben. Het gesprek had een prettig verloop en behalve over de deplorabele staat van de Pt. Tilakdharieweg, is er uitgebreid gesproken over de reconditionering en rehabilitatie van de openbare begraafplaats van Alkmaar. Deze begraafplaats is in de jaren zestig operationeel geworden, maar sindsdien jammer genoeg niet optimaal onderhouden; wel wordt er regelmatig gemaaid.

Toch was het doel van mijn bezoek aan de dc voornamelijk gericht op de slechte staat waarin het z.g. wachthuisje, nabij de begraafplaats, verkeert. Al geruime tijd geleden is dit bouwwerk, dat ook vaak werd gebruikt als “aula”, ingestort, als gevolg van slecht onderhoud. Uit het gesprek daarover is naar voren gekomen, dat het in de bedoeling ligt om een eenvoudig opstalletje op te (laten) zetten, met enkele zitbanken, alwaar naasten ook afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Immers, niet een ieder is fysiek in staat om de afstand naar het graf af te leggen; ze zitten liever in een wachtruimte (aula) om ook regen en zon te trotseren.

De dc heeft verder aangegeven, over deze zaak, in contact te zullen treden met de ressortraadsleden van het ressort Alkmaar, alsook met enkele sponsoren. De basisbenodigdheden kan hij, naar zijn zeggen, wel voor elkaar krijgen, alleen zoekt hij nog sponsoren voor de benodigde dakbedekking (zinkplaten en dergelijke).

Dus, er is ook werk aan de winkel voor zowel politici en volksvertegenwoordigers van het district Commewijne als de politieke organen van Alkmaar. Indien het ministerie van Openbare Werken een deel van het materiaal en manpower ter beschikking stelt, zullen de bewoners zonder meer ook hun bijdrage leveren. Dit project, waarvan de kosten redelijk laag uitvallen, kan daarom binnen de kortste tijd worden gerealiseerd.

Hopelijk zullen behalve de betrokken instanties ook de plaatselijke bewoners en particulieren hun concrete bijdrage leveren, zodat dit kleinschalig project zo spoedig als mogelijk kan worden gerealiseerd, ten bate van vooral de lokale bevolking!

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!