IAmGold: Rosebel zal dit jaar tussen 190.000 en 215.000 ounces goud produceren

IAmGold Corporation heeft woensdag 12 januari haar voorlopige operationele resultaten over 2021, de operationele vooruitzichten voor 2022, de bijgewerkte minerale reserves en geschatte reserves en het nieuw plan voor de levensduur (life-of-mine plan – de “Rosebel 2022 LOMP”) voor de Rosebel goudmijn inclusief de satelliet Saramacca mijn (gezamenlijk, “Rosebel”), bekendgemaakt.

Als onderdeel van een gerichte strategie om prioriteit te geven aan activa met het hoogste rendement
binnen de portfolio om de sterkste netto vrije kasstroom en waarde creatie voor aandeelhouders te
bereiken, terwijl de onderneming zich concentreert op de belangrijkste operationele jurisdicties, is het
bedrijf doorgegaan met een herziening van haar activa-portfolio. Het belangrijkste doel van deze
beoordeling is om een passende toewijzing van kapitaal en middelen te realiseren tussen de bestaande
mijnen van het bedrijf en het ontwikkelingsproject Côté Gold in Canada om het beste rendement op
geïnvesteerd kapitaal te genereren en tegelijkertijd Côté Gold in productie te brengen. Als gevolg
hiervan start het bedrijf een strategisch beoordelingsproces om de opties voor Rosebel te evalueren.

“IAmGold eindigde met een sterk kwartaal, waardoor de productie voor het jaar heel dicht bij de
herziene richtlijnen kwam, terwijl we ernaar streven onze doelen te halen”, aldus Gordon Stothart,
President en Chief Executive Officer van IAmGold. “Vooruitkijkend zijn we volledig gefocust op het in
productie nemen van Côté Gold en we blijven op schema om in de tweede helft van 2023 met
commerciële productie te beginnen. Operationeel verwachten we aanhoudend sterke prestaties in
onze Essakane-mijn in Burkina Faso, na een recordjaar van productie in 2021, zullen we de blijvende
ondersteuning bieden voor productieverhoging bij Rosebel en de voortdurende opvoering van onze
Westwood Mine in Canada. Tegelijkertijd zullen we onze beoordeling voortzetten om ervoor te zorgen
dat we ons concentreren op waarde genererende activa, het maximaliseren van de netto vrije
kasstroom en prudent beheer van het kapitaal van IAmGold – gericht op ons doel om een
toonaangevende goudproducent met hoge marges te worden.”

Rosebel update
De jaarlijkse toerekenbare goudproductie voor Rosebel was 154.000 ounces (188.000 op 100% basis),
dicht bij de bijgewerkte richtmarge van 140.000 tot 160.000 ounces. In het vierde kwartaal bedroeg de
toerekenbare productie 42.000 ounces op basis van een totaal van 2.4 miljoen ton erts verwerkt door
de productiefaciliteit met een gemiddeld gehalte van 0,78 g/t Au en een gemiddelde “recovery” van
86,3%. Door mijnbouwactiviteiten droegen de Rosebel-mijnen 1,16 miljoen ton erts bij met een
stripverhouding van 8:1 (afval tot erts), en Saramacca droeg 1,03 miljoen ton erts bij met een
stripverhouding van 2:1 (afval tot erts). Efficiëntieverbeteringen van het koolstof adsorptie/desorptie
circuit werden aan het einde van het vierde kwartaal voltooid, en verdere verbeteringen in de opname
van goud-in-circuit verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

In 2022 zal Rosebel naar verwachting tussen 190.000 en 215.000 ounces goud produceren ( op 100%
basis) waarbij wordt verwacht dat de productie sterker zal zijn in de tweede helft na afloop van het
regenseizoen en hogere goudopbrengsten door aangebrachte verbeteringen aan de
verwerkingsfaciliteit. Geplande kapitaaluitgaven van $105 miljoen omvatten gekapitaliseerde deklaag
verwijdering, uitbreiding en onderhoud van de “tailings facility”. Kapitaal uitgaven voor uitbreiding van
$35 miljoen omvatten de afronding van de minder urgente activiteiten die betrekking hebben op
Saramacca en investeringen in de uitbreiding van de verwerkingsfaciliteit. De productie zal naar
verwachting toenemen tot een geschatte jaarlijkse goudproductie van 300.000 ounces per jaar op
100% basis vanaf 2025 tot het huidige verwachte levensduur van de mijn tot 2033 op basis van de
bijgewerkte schatting van de minerale reserves.

Rosebel 2022 Life of Mine Plan (2022 LOMP)
In de afgelopen twee jaar werd Rosebel geconfronteerd met bepaalde uitdagingen die hebben geleid
tot vertragingen bij het strippen, strategische pushbacks van de pits, onderhoud en de voltooiing van
de vereiste infrastructuur in Saramacca. Rosebel heeft in 2022 en 2023 materiële kapitaalinvesteringen
nodig om projecten en initiatieven te implementeren die gericht zijn op het aanpakken van een aantal
van deze uitdagingen. Als gevolg van de huidige prioriteitsstelling van kapitaaltoewijzing door het
bedrijf, start het bedrijf een strategisch beoordelingsproces om de opties voor Rosebel te evalueren.
De Rosebel 2022 LOMP is gebaseerd op aangepaste geologische modellen waarin verdere
boorresultaten voor de Rosebel- en Saramacca-afzettingen zijn verwerkt, houdt rekening met
kostenstijgingen en is conservatief beperkt gezien de andere kapitaalbehoeften van de onderneming
op dit moment.

Twee van de belangrijkste prioriteiten voor Rosebel hebben betrekking op de strip- en
verwerkingscapaciteit voor de verwerking van hard gesteente. Om toegang te krijgen tot diepe,
hoogwaardige ertsen in bestaande mijnen, is significante verwijdering van deklagen vereist, wat in de
komende vijf jaar een materiële kapitaalinvestering vergt. Het vermogen van de verwerkingsfaciliteit
om de hardheid van het Rosebel-erts aan te kunnen, zou kunnen worden vergroot door de toevoeging
van twee brekers tegen een geschatte kostprijs van $30 miljoen, wat zou resulteren in een materiële
verbetering van de verwerkingscapaciteit van de faciliteit.

Verschillende aanvullende waarde verhogende scenario’s werden beoordeeld in verband met de
voltooiing van de Rosebel 2022 LOMP, waaronder de versnelling van de investering in de
verwerkingsfabriek, de uitbreiding van de mijnvloot om het strippen en toegang tot hoogwaardiger erts
te versnellen, de verbetering van de verwerkingscapaciteit en uitbreiding binnen de
verwerkingsfaciliteit, en het bereiken van bepaalde productiviteits- en
kostenoptimalisatiemogelijkheden. Deze scenario’s gingen uit van de beschikbaarheid van aanvullend
kapitaal en toonden materiële mogelijkheden om het rendement van de operatie te verbeteren. Verder
bevindt Rosebel zich in geologisch opzicht in een regio begiftigd met goud met potentieel voor verdere
ontdekking door verhoogde investeringen in exploratie.

Minerale reserves en minerale hulpbronnen
De bijgewerkte schatting van de minerale reserves voor Rosebel en Saramacca (op 100% basis met
gebruik van $1,300 per ounce goudprijs) is 109 miljoen ton, bestaande uit “Proven” en “Probable”
reserves en bestaande voorraden met een gemiddelde kwaliteit van 1,1 g/t Au voor 3,8 miljoen ounces
ingesloten goud per 31 december 2021, een daling van 20% in termen van ingeperkte ounces ten
opzichte van de eerdere update eind 2020. Het grootste deel van de daling was voornamelijk in
Rosebel-mijnen met een bijgewerkt geologisch model, nieuw kostenmodel, put-optimalisatie aannames
en afname in reserves door productie in 2021.

De bijgewerkte schatting van de minerale hulpbronnen voor Rosebel en Saramacca (op 100% basis
met gebruikmaking van de goudprijs van $1,500 per ounce en inclusief minerale reserves) bestaat uit
“Measured” en “Indicated” hulpbronnen van in totaal 174 miljoen ton met een gemiddelde kwaliteit van
1,1 g/t Au voor 6,3 miljoen ounces van het aanwezige goud op 31 december 2021, een daling van 34%
ten opzichte van de eerdere update eind 2020. De daling wordt toegeschreven aan: vermindering van
reserves; een herziene optimalisatiemethodologie die de verdeling van vaste kosten omvat (versus de
voorheen gebruikte dynamische kostenberekening); wijzigingen in het kostenmodel die zich vertaalden
in een stijging van de mijnbouw-, verwerkings- en algemene en administratieve kosten; en een
bijgewerkt resourceblokmodel waarin de resultaten zijn verwerkt van aanvullende en conversie
boorprogramma’s die in 2021 zijn voltooid en waarbij een ander blok interpolatie methodologie wordt
toegepast (“Ordinary Kriging versus Uniform Conditioning”).

error: Kopiëren mag niet!