DIPAVLI & KERST… al vergeten?

Focus op het negatieve in u !!

Zoals de goede voornemens spoedig in het nieuwe jaar verdampen, is de verlichtende boodschap van Dipavli en Kerst al lang uit het denken verdwenen. Het is geen kunst om tijdens de hoogtijdagen bij al het positieve ervan stil te staan…wat wel deugd is, is deze het hele jaar te dragen en in de praktijk te brengen. Daarom dit artikel als een reminder. En ook een andere insteek. Standaard richt men zich op het positieve: goed leven met mensen, niet liegen etc. Focust u eens op wat we moeten laten, de duistere zijde in ons welke we moeten beteugelen. Dus: wat NIET doen? Als het verkeerde wordt gelaten blijft het goede over.

Zoals met de geboorte van Jezus Christus direct ook zijn kruisiging in gedachten doen opkomen. Wat was de innerlijke oorzaak?  Antwoord is de afgunst, de jaloezie, vrees voor verlies van eigen positie etc. van de Joodse hoge priesters, die zo hoog opspeelden dat ook nadat Pontius Pilatus de uitweg een gevangene vrij te laten, de Joodse leiders het publiek ophitsten met valselijke beschuldigingen waardoor i.p.v. voor Jezus van Nazareth,  gekozen werd voor vrijlating van de misdadiger Barabbas. 

Dus gedenk vooral waarom de kruisiging van Jezus uiteindelijk geschiedde.  Deze duistere zijde in ons allen uit zich in o.a. de drang om anderen te bekladden, valselijk te beschuldigen door afgunst, jaloezie en na-ijver.  Ook hoogmoed, woede, luiheid, moedeloosheid, hoop verliezen, drang om maar op te geven, teveel gehecht geraken waardoor we zaken niet kunnen loslaten en blijven vastklampen aan illusies zoals het niet kunnen verkroppen dat de partner voor een ander heeft gekozen etc. zijn aspecten van het negatieve in ons.

Getracht moet worden om niet aflatend zich bewust te zijn hiervan. Het is echter menselijk dat men afglijdt en niet continue gefocust kan blijven.

In het hinduïsme worden daarom al de negatieve eigenschappen in ons en om ons heen gesymboliseerd o.a. door de donkerste nacht van de maand, de Nieuwe Maan. Hierdoor wordt men minimaal een keer per maand wakker geschud en weer geattendeerd op deze duistere zijde in ons allen, dat we deze moeten overwinnen en moeten groeien naar de Volle Maan toe, symbolisch een rechtvaardig en wijs leven.

Dipavli, het lichtjesfeest van voorspoed bij uitstek, wordt hierom altijd op de avond van de Nieuwe Maan gevierd: symbolisch het verdrijven van onze innerlijke duisternis met het licht van de wijsheid.

De facetten van deze duisternis hebben als oorzaak de onwetendheid. Deze leidt ertoe, dat men vreugde schept in het bijvoorbeeld belasteren van personen. De ambassadeur van Suriname in Nederland, Z.E. hr.R.Khargie benoemde dit heel treffend enkele maanden terug tijdens een besloten jaardagfeest, toen hij zei dat men van de mentaliteit van afbreken moest wegdoen. De krabbenmentaliteit moet worden achterwege gelaten. Is maar één aspect van het gevolg van onwetendheid. Het enkel willen geloven wat in eigen straatje te pas komt. Doordat een ander iets niet wordt gegund en/of men zelf iets niet heeft kunnen bereiken, zoals een promotie in een onderneming of religieuze organisatie (zeker, gebeurt veel zelfs in godsdienstige organisaties als mandirs, moskeeën, kerken en synagogen), schept men er genoegen in bij het bekladden van de ander. Tegenargumenten worden weggewuifd; immers het is niet meer spannend als de leugen wordt ontkracht. Zoals de Engelse staatsman Francis Bacon zei: “Mensen geven er de voorkeur aan juist dat te geloven, waarvan ze willen dat het waar is”.    

De hinduïstische psychologie verklaart dit gedrag, als het gevolg van de gunahs, de geaardheden, Tamas (onwetendheid/inertie) en Rajas (hartstocht/verlangen/activiteit). Moge helder zijn dat de hinduistische psychologie geen discipline in westerse zin is, maar eerder een mengsel van psychologische principes en praktijken die zijn gebaseerd op hinduïstische tradities. Het streven is om deze twee geaardheden te controleren, door de geest/het bewustzijn te kalmeren. Dit zal leiden tot besef van het werkelijke Ik, de werkelijke identiteit van de mens, de zelfbewustwording ,de zelfrealisatie. Hierdoor wordt de gehechtheid aan het aardse gestadig verminderd, verdwijnt de drang naar overtroeven van anderen en van ongecontroleerd verlangen, totdat u zich zelf volkomen heeft verlost van alle bindingen en u zich in een toestand van volkomen rust begeeft, waar er geen ruimte meer is voor jaloezie en afgunst.

In Paradise Lost schreef John Milton dat de geest, zelf van een hemel de hel kan maken en van een hel de hemel. Het gaat dus om het beheersen van de geest, uw bewustzijn. Een beheerste geest staat garant voor geluk zei Krishnamurti. U bent dan niet meer gevoelig voor bijvoorbeeld beledigingen en complimenten en verkeert u dan in staat van Sthita Pragyan, de toestand van geestelijke ongevoeligheid, zoals een vlam die ook bij een zucht wind onbewogen blijft, zegt de Bhagvat Gita, de psychologische- en filosofische leidraad voor het dagelijks leven bij uitstek in het hinduïsme.

Maar het is moeilijk de geest te beheersen. Zeer pijnlijk treffend verwoordde de Japanse confucianist Ogyū Suray dit in zijn uitspraak: “Aan de mens vragen om met zelfbeheersing zijn kwaadaardige intenties te overwinnen, is hetzelfde als aan een gek vragen om zijn eigen waanzin te genezen”. Daarom heeft u een daadwerkelijke Guru, een spirituele leermeester, nodig schrijft het hinduisme voor als oplossing hiertoe.

Een praktische starttherapie wordt in de westerse psychologie beschreven:  de afgunst vermomd zich…tracht deze te herkennen. Zoals: herkennen dat u ontkent dat u jaloers bent op de knappe collega, terwijl zijn populariteit u juist bezig houdt; dat u zijn promotie afdoet als van weinig belang  terwijl u zegt hem het te gunnen etc. 

Het gaat erom dat u zich gedurende het hele jaar blijvend focust op het negatieve in u, in ons allen. Dat continu het licht van Dipavli en Kerst als symbolen van wijsheid en vastberadenheid indachtig blijft, vooral wanneer de duistere zijde van onwetendheid in ons opspeelt. Beseft u goed de aanzichten van onwetendheid: hartstocht, haat, luiheid, rusteloosheid en twijfel. Mijn citaat: “ focus op inperking van het negatieve en het goede zal overwinnen!!!!”

Pt. drs. Purushottam Rob Sitaldin (Hindupriester/bedrijfseconoom/filosoof).

00 31 6 25 15 95 25.  President Hindu scientific InterCultural & -Religious Institute The Netherlands

error: Kopiëren mag niet!