Doorlichting Bazo/BZV bestand is continuerend proces

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft eerder deze week in een schrijven alle dienstverleners erop gewezen, dat de Bazo/BZV kaarten (Basiszorg en Basiszorgverzekering) die per 31 december 2021 vervallen zijn, niet meer automatisch verlengd worden. Derhalve staat het SZF niet meer garant voor de kosten van Bazo/BZV kaarten voorzien van vervaldatum voor 31 december 2021. Personen in het bezit van deze vervallen kaarten, dienen zich te melden bij een basiszorg kantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, aldus staat in het SZF schrijven aan dienstverleners.

Houders van Bazo- en BZV-kaarten met als vervaldatum 31 juli tot en met 31 december 2021 zijn sedert begin vorig jaar 2021 ervan op de hoogte, dat zij vόόr 15 februari vorig jaar hun aanvragen voor verlenging van hun Bazo/BZV-kaarten bij een van de Bazo kantoren van Sozavo moesten indienen. Aanvragen die na 15 februari zijn ingediend worden beschouwd als nieuwe registratie.

Bazo kaartenbestand doorgelicht

Rond de kwestie van Bazo/BZV-kaarten is sedert het afgelopen veel te doen geweest. In december 2021 zouden tienduizenden kaarten vervallen, zonder dat duidelijk was hoe de verlenging zou worden geregeld. Er heerste grote onzekerheid bij de samenleving. De regering heeft toen besloten de Bazo/BZV-kaarten te verlengen tot en met februari 2021. Het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) maakte in februari 2021 bekend wat het beleid is van zijn ministerie c.q. de regering met betrekking tot aanvragen voor verlenging en nieuwe aanvragen. In de regel moeten houders twee weken voor vervaldatum van hun kaart een aanvraag voor verlening doen. Het ministerie van SoZaVo benadrukte in een bekendmaking toen, dat er geen reden is tot paniek. Een ieder die voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een Bazo- of BZV-kaart, de verzekeringspremie betaald zal worden. SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran heeft het afgelopen jaar dit beleid van zijn ministerie diverse malen in de Nationale Assemblee benadrukt.

De regering heeft na bij haar aantreden het het Bazo-kaartenbestand van 200.000 geregistreerden doorgelicht en teruggebracht naar 70.000. De situatie die was aangetroffen aan het begin van het regeertermijn kon niet gecontinueerd worden, zei minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) in april vorig jaar.

“Wij hebben een politiek vervuild systeem overgenomen qua Bazo-pasjes. Slechts een deel had er recht op en een groter deel was onterecht in aanmerking gekomen voor zo’n pas, waardoor de staat maandelijks miljoenen Surinaamse dollars uitgaf”, aldus de minister.

Personen die thans in het bestand zijn, zijn echt degenen die er aanspraak op maken. Bazo- en BZV-kaarten worden voor een bepaalde periode uitgegeven. Voor de vervaldatum dienen kaarthouders een aanvraag te doen voor verlenging. Indien men aan de criteria voldoet, komt men in aanmerking voor verlenging.

SS 

error: Kopiëren mag niet!