NDP-fractie vraagt PG drie ministers/ondertekenaars HPSG “deal” strafrechtelijk te vervolgen

De NDP-fractie in de Nationale Assemblee heeft het Openbaar Ministerie gevraagd de drie ministers ondertekenaars van de zoveel besproken HPSG-overeenkomst strafrechtelijk te vervolgen. Het gaat om de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Armand Achaibersing van Financiën & Planning en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

De aangegane overeenkomst met HPSG verbindt de staat Suriname om jaarlijks ruim 100 MW stroom af te nemen van een nog te bouwen waterstofcentrale, tegen een vaste prijs van US$ 0,11 per kWh en wel voor 25 jaar. Jaarlijks komt dit neer op ruim US$ 100 miljoen. De overeenkomst is in elk opzicht zeer nadelig voor de staat, bezwarend en schadelijk voor de economie. Met de ondertekening van de overeenkomst zijn ook wetten overtreden. Genoemd worden onder andere de Anti-Corruptiewet en de Energiewet.

Onkan

In een schrijven aan de waarnemend Procureur Generaal (PG), mr. Garcia Paragsingh, voert de NDP-fractie aan dat zij meteen na de ondertekening van de overeenkomst een openbare vergadering heeft aangevraagd om met de regering in overleg te treden. Hierop is vooralsnog niet gereageerd. De regering heeft pas op 14 oktober 2021 de overeenkomst aan het parlement beschikbaar gesteld. De overeenkomst is naar Zwitsers recht getekend en HPSG Suriname N.V. is slechts enkele maanden voor de ondertekening in maart 2021 opgericht. Het bedrijf heeft geen ervaring op de gebieden zoals gesteld in de overeenkomst.  

Volgens de fractieleden zijn de Anti-Corruptiewet en de Energiewet overtreden en is gelet op de feiten en omstandigheden en de berekeningen van deskundigen in gedachten houdend, het duidelijk dat de te leveren producten (energie en water) niet nodig zijn in het huidige en het toekomstig bestel.

Artikel 13 lid 1 van de Anti-Corruptiewet verbiedt de publieke functionaris om handelingen te verrichten, te adviseren, en besluiten te nemen, waarbij door hem wordt gehandeld in strijd met de terzake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden of procedures, om voor zichzelf of een ander enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen en/of waarbij de Staat of een staatsinstelling opzettelijk enig financieel nadeel wordt toegebracht of financieel nadelige voorwaarden worden bedongen.

Voorts zou de Energiewet zijn overtreden, omdat er geen openbare aanbesteding is gehouden. 

Het is ook onduidelijk of de drie bewindslieden in de kwestie gemachtigd zijn om de staat Suriname onherroepelijk, ongeconditioneerd en absoluut garant te laten staan voor de contra-prestatie. “De staat Suriname staat dus garant voor zichzelf. Dit is juridisch onkan”, schrijft de NDP-fractie in de brief aan de PG.

Ze wijst ook erop, dat met de ondertekening van de HPSG-overeenkomst wetten binnen het strafrecht zijn overtreden.

SS 

error: Kopiëren mag niet!