Opinie: Deskundig en Integer

Om een land, bedrijf of organisatie te leiden heb je deskundige en integere mensen nodig. Dat weet men in Suriname ook. De vraag is waarom zie je in Suriname al 46 jaren lang, dat de bestuurders in Suriname hieraan voorbij gaan en familieleden en vrienden in functies benoemen, waarvoor zij ongeschikt zijn. Vanaf 25 november 1975 is duidelijk naar voren gekomen, dat mensen zonder de vereiste diploma’s en ervaring op posities zijn geplaatst om Suriname te besturen Het gezegde “In Suriname is alles mogelijk” blijft al decennia lang in stand. In dit artikel geef ik mijn opinie alleen met betrekking tot het bestuur van het land Suriname. Met bestuur bedoel ik: alle hoge functies bij de overheid en de districten.

President en vicepresident

In het buitenland wordt al vanaf 2010 met verbazing gekeken wat er in Suriname gebeurt. De ex-president van Suriname wordt al jaren gezocht door Interpol. Hij staat nog steeds op de opsporingslijst van Interpol. In Suriname is de ex- president door de rechtbank in Suriname tot 20 jaar veroordeeld. In het vonnis van de rechter staat geen gevangenneming. De advocaten geven aan, dat dit nog nergens in de wereld is voorgekomen. In Suriname ga je voor een licht vergrijp al in de gevangenis.

De huidige vicepresident staat op de opsporingslijst van Interpol. Eerst was hij gekozen tot parlementsvoorzitter en na een paar dagen gekozen tot vice president. Het argument, dat de meerderheid van het kiezersvolk de keuze van de huidige vice president heeft goedgekeurd, is absoluut niet waar. De kiezers hebben gestemd voor een integer beleid. De burgers van Suriname hadden gebeden en gerekend op een andere leiding van het land. De huidige president en de huidige DNA-leden van de coalitiepartijen hadden op hun strepen moeten staan en nooit akkoord moeten gaan met de eis van ABOP om de benoeming van een veroordeelde persoon tot vice president van Suriname goed te keuren. Binnen ABOP was de heer M. Bee een uitstekende keuze geweest. Echter komt weer het bekende gezegde in Suriname naar boven drijven: “In Suriname is alles mogelijk”.

Benoemingenbeleid

De burgers van Suriname volgen de stappen van de huidige president en vicepresident zeer kritisch. De belangrijkste vraag van de Surinaamse bevolking heden ten dage is:

Waarom worden vrienden en familieleden, die niet deskundig zijn en zelf aangeven, dat zij nog veel moeten leren, wel benoemd tot minister of tot directeur/onderdirecteur van een ministerie of tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van een bedrijf van de overheid?

Het benoemingenbeleid van alle regeringen van Suriname is niet goed geweest. Vers in het geheugen zijn de vele benoemingen van familieleden en vrienden van de regering in de periode van 2010 – 2020. De huidige regering heeft dit beleid voortgezet. De burgers hadden vanaf juli 2020 een ander benoemingenbeleid verwacht en zijn zeer teleurgesteld. De burgers hebben de huidige president en vice president opgeroepen een einde aan dit benoemingenbeleid te maken. Deze regering is al 17 maanden aan de macht.

De president en vice president hebben aangegeven, dat zij de bestaande benoemingen niet zullen terugdraaien en dat het volk bij de eerstvolgende verkiezing mag bepalen of zij het land goed bestuurd hebben. De keiharde waarheid is: Met ondeskundige bestuurders en ondeskundige directieleden zal het land Suriname niet goed ontwikkeld kunnen worden. Dat is de realiteit.

DNA van Suriname

Bij alle voorgaande regeringen was het duidelijk zichtbaar, dat er flink werd gesjoemeld. DNA kon of wilde geen vuist maken om de fraudeurs binnen de regering op te pakken. Voor een zeer groot deel van de Surinaamse samenleving is het duidelijk geworden, dat de vorige regering olv NDP ca 4 miljard USD$ aan leningen heeft opgenomen en waarvan een groot deel is “verdampt”. Het is niet zichtbaar in welke projecten het geld is geïnvesteerd. In Suriname ziet en hoort men alles, maar men zwijgt als het graf. Met “men” wordt bedoeld de politici in Suriname en de aanhangers van de politieke partijen, die aan de macht zijn. Men houdt zijn of haar mond dicht, daar “men” ook profiteert van de corruptie.

De Anti-corruptiewet van 24 september 2017 is heel belangrijk voor Suriname. Op het internet kunt u deze wet vinden.

Kort samengevat: “houdende regels inzake preventie en bestrijding van corruptie en instelling van een Anti-corruptie Commissie, alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Decreet Uitgifte Domeingrond (Anti-corruptiewet)”

In Artikel 21 is het volgende opgenomen: “Uiterlijk binnen twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van deze wet doet de Commissie aan De Nationale Assemblee en aan de Regering toekomen een evaluatieverslag van de wijze waarop de bepalingen in deze wet zijn toegepast.”

Is deze evaluatie geweest en hoe wordt de terugkoppeling naar het volk gedaan?

De DNA-leden hebben een voorbeeldfunctie naar de Surinaamse samenleving. De burgers van Suriname moeten mijns inziens de DNA-leden kritisch volgen. Beste burgers,kijkt u regelmatig naar de vergaderingen van DNA en luistert u goed welke zaken de DNA-leden naar voren brengen. Kijkt u goed om u heen en stelt u zich de vraag: Hoe kan een persoon ( ambtenaar of werkloos en zonder vermogen en gelieerd aan een regeringspartij) binnen een paar jaar zoveel geld en vermogen in Suriname hebben? De DNA van 2010-2020  heeft de corruptie niet kunnen aanpakken. De meerderheid van de DNA-leden steunden de regering blind. Deze gang van zaken binnen de DNA van Suriname moet mijns inziens tot het verleden gaan behoren.

Verwachting in 2022

In Suriname vreest men echter, dat sommige bestuurders van de huidige regering zich ook schuldig zullen maken aan corruptie. Binnen de Surinaamse gemeenschap wordt hierover openlijk gesproken. Corruptie kan zichtbaar en onzichtbaar zijn. Dat geldt ook voor diefstal. Ik maak het concreet: iemand steelt geld of goederen van zijn werkgever en een ander persoon eigent zich duizenden ha grond van het land Suriname daar de persoon de macht over het land heeft (dat is dus ook diefstal, daar het onrechtmatig is geschied). Wat zie je dan wat er in Suriname gebeurt? De persoon, die geld of goederen van zijn werkgever heeft gestolen verdwijnt in de gevangenis en de andere persoon, die op onrechtmatige wijze de grond heeft gekregen, wordt door zijn achterban op handen gedragen. De aanhangers van deze persoon weten drommels goed, dat het niet kan, maar aanbidden deze persoon, daar zij een baan of geld zullen krijgen. De huidige regering van Suriname moet nu in 2022 meteen maatregelen treffen en de ondeskundige bestuurders vervangen. Verder moet deze regering de controle scherp invoeren. Beste Regering van Suriname laat zien, dat het gezegde “In Suriname is alles mogelijk” tot het verleden behoort.

Dennis Lapar

Directeur Stichting FinanceSuriname

error: Kopiëren mag niet!