IMF biedt Houvast met Onnodige Pijn

Als alle verantwoordelijken voor de staatskasroof waren aangehouden, alsook degenen voor
de onverantwoorde leningen, en de gelden waren opgespoord, zoals beloofd tijdens de
verkiezingscampagne, zou de financieel- en sociaal economische situatie in Suriname vele malen beter zijn.

Als alle (semi-)staatsbedrijven, waarin volgens het Herstelprogram roof en corruptie zijn geconstateerd, vooraf zouden zijn doorgelicht, zouden de verhogingen van bijna alle tarieven wel nodig zijn? Het volk domweg laten opdraaien voor de economische verwoesting en achteraf in De Nationale Assemblee (DNA) beweren dat de doorlichting van deze bedrijven alsnog zal plaatsvinden, is misdadig.

De mislukking van onder meer NV Surfin en HPSG, als zogenaamd Deens bedrijf in Surinaamse handen, demonstreren ook een soortgelijke agenda. Het lijkt er veel op dat misdaad met de mantel der liefde wordt bedekt en dat de scheiding der machten een farce is, mede als gevolg van incompetentie, nepotisme en
belangenverstrengeling. Bij gebrek aan transparantie vraagt men zich af hoe vele aangehoudenen plotseling de een na de andere op vrije voeten worden gesteld.

DNA-leden worden gezien als schreeuwerige marionetten zonder enige toegevoegde waarde. Terwijl
leidinggevenden de gezondheid en veiligheid van medewerkers in acht moeten nemen, zagen wij dit bij het politiekorps niet plaatsvinden. Het resultaat was botweg werkweigering zonder de nodige en gepaste procedures aan te wenden in algemeen belang.

Niet lang daarna probeerden vermeende Jungle commandoleden de openlijke geweldpleging tegen een
journalist goed te praten. Nu blijkt dat Assuria NV als kredietnemer, en in die periode tevens
de grootste aandeelhouder en lid van de raad van commissarissen, De Surinaamsche Bank voor miljoenen aan US Dollars zou hebben benadeeld. Zulke maffia-achtige praktijken neigen naar gezagsvacuüm en wanorde.

Hoe meer het volk onnodige pijn lijdt, hoe meer regeringslieden en politici pronken. In 2021 transformeerde het oorspronkelijk gegeven vertrouwen begrijpelijkerwijs in haat. Waarop zouden critici en journalisten jaloers moeten zijn volgens bepaalde betrokkenen? Op slecht bestuur en sadisme, terwijl vooraanstaande
functionarissen het recht in eigen hand nemen en de criminaliteit stijgt?

IMF Houvast
Suriname heeft zonder eerst te voldoen aan de eisen van ‘goed bestuur en institutionele versterking’ van de IMF, slechts de marktconforme koers ingevoerd en alle subsidies (deels) stopgezet, waardoor corruptie, verspilling en diefstal zijn ingelijfd in de onderhavige (semi-)staatsbedrijven. Voor maart aanstaande moeten deze goed bestuur eisen alsnog worden doorgevoerd en dat geeft ons als volk een stevig houvast. Zonder goed bestuur is er immers geen enkele garantie voor herstel, zowel rechtsstatelijk, educatief, financieel, economisch als
maatschappelijk.

Dit houvast kan ons in 2022 hoop doen koesteren op een betere toekomst als de verzwakte productiecapaciteit zodanig wordt opgevoerd dat de verdiencapaciteit de aflossing van de leningen ten minste mogelijk kan maken.

Happy New Year!

Dr. Roy I Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest

error: Kopiëren mag niet!