Consumentenkring wil betere garantie voor consument

De Consumentenkring pleit voor verbetering van de contractuele garanties voor consumenten. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, verwijst naar een initiatiefvoorstel van Assembleeleden destijds deel uitmakend van de coalitie, in maart 2020. De bevordering en bescherming van de rechten van de consument middels een Consumentenbeschermingswet die is voorbereid, zou volgens Alleyne gepubliceerd moeten worden. Alleyne refereert naar artikel 18 waarin staat dat de ondernemer de consument garantie moet geven.

“In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld welke rechten of vorderingen een consument worden toegekend en dat deze een consument toekomen onverminderd de rechten of vorderingen die deze wet hem toekent”, valt te lezen.  

Verder zegt het initiatiefvoorstel, dat in een garantiebewijs voorts dient te worden vermeld: de duur van de garantie, die niet korter mag zijn dan één jaar voor duurzame goederen en niet korter dan drie maanden voor niet-duurzame goederen.

Alleyne laat weten, dat de Consumentenkring zich er hard voor gaat maken dat de huidige situatie, waarbij een consument op een kassabon leest dat hij of zij een product binnen 1 week moet inruilen als er wat niet in orde is, tot het verleden moet gaan behoren.

RB

error: Kopiëren mag niet!