Assemblee geeft kamerbrede goedkeuring aan verhoging belastingvrije grens

De Nationale Assemblee heeft woensdagmiddag kamerbreed goedkeuring verleend aan de wijzigingen van de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Loonbelasting. Met de wetswijzigingen wordt voor loontrekkers de belastingvrije grens van SRD 220,50 per maand verhoogd naar SRD 4.000. Ook de belastingvrije grens voor vakantietoelages, bonussen en gratificaties wordt opgetrokken van SRD 4.000 per jaar, naar SRD 6.516. Hiermee houden loontrekkers maandelijks netto meer geld in handen over om te besteden. Deze zogeheten koopkrachtversterking geldt dus niet alleen voor landsdienaren, maar ook voor werknemers in de partikuliere sector.

De verhoging van de belastingvrije grens heeft een voorlopig karakter tot 1 juli 2022, wanneer de nieuwe belastingschijven definitief zullen worden vastgesteld. Per die datum moet ook de Wet BTW in de plaats komen van de Wet Omzetbelasting. Hiermee houden loontrekkers maandelijks netto meer geld in handen over om te besteden. Deze zogeheten koopkrachtversterking geldt dus niet alleen voor landsdienaren, maar ook voor werknemers in de particuliere sector. De verruiming van de belastingvrije grens gaat in per januari 2022 en kost de staat maandelijks ruim SRD 30 miljoen aan inkomsten.

Van beide zijden van het parlement wordt de regering opgeroepen gauw haar sociale programma’s in uitvoering te brengen ter ondersteuningen van de grote groep sociaal zwakkeren binnen de samenleving, omdat die het erg moeilijk hebben.

Minister Armand Achaibersing van Financien en Planning die de voorgestelde wetswijzigingen namens de regering verdedigde, zei dat de verhoogde belastingvrije grens de eerste maatregel is in het kader van de beoogde integrale herziening van de loonbelasting en de per 1 juli 2022 definitief vast te stellen belastingschijven. De herziening van het systeem van loonbelasting is een van de afspraken gemaakt in het kader van het Sociaal Akkoord. Hij noemt de kamerbrede goedkeuring van de wetswijzigingen een historisch feit.  

Kritische noot

Hoewel de NDP-fractie zijn goedkeuring gaf aan de wijzigingen van de Wet Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting had zij toch ook zijn kritische kanttekeningen. NDP-fractieleider Rabin Parmessas vindt dat de verhoging van de belastingvrije grens, met als doel om alle loontrekkers meer netto besteedsbaar inkomen in handen te geven, een dode mus is waar de regering de werkende klassse blij mee wil maken. Omdat hij geen inzicht heeft in de lonen in de particuliere sector, beperkte hij zich tot de werkers bij de overheid. Daarvan zei hij dat 80 procent van de ambtenaren niets zal merken van de verruiming van de belastingvrije grens. Het gaat daarbij om de lagere inkomensgroepen tot schaal 8A, tot periodiek 1. Het gaat volgens hem om 35 tot 40.000 ambtenaren. Deze lagere inkomengroepen worden reeds zwaar getroffen door de inflatie, prijsstijgingen van goederen met meer dan 300 procent en het wegvallen van de subsidies op stroom, water en brandstof. Parmessar bepleitte, dat de regering snel met een sociaal plan komt voor werkenden in de particuliere sector, omdat de mensen al lang niet meer uitkomen met hun salaris.  

Volgens Parmessar is de regering tot nu toe heel actief geweest om haar inkomsten te verhogen middels lastenverzwarende maatregelen. Op de formele sector is reeds lange tijd een grote last gelegd en de lasten worden alsmaar groter. Ondertussen worden vele activiteiten met grote inkomsten in de informele sector maar niet aangepakt. Hij zei de uitgaven van de regering in de komende periode verder onder een vergrootglas te plaatsen, want het moet niet zo zijn, dat terwijl het volk zwaar inlevert, de regering zich de koning te rijk gedraagt.

SS

error: Kopiëren mag niet!