Meelimport vanaf volgende week marktconform

De import van meel zal vanaf volgende week woensdag geliberaliseerd zijn. Dit betekent, dat de import van meel tegen de marktconforme koers zal worden afgehandeld. Tot nu toe wordt meel door De Molen N.V tegen een door de overheid gesubsidieerde koers van SRD 7,52 voor een Amerikaanse dollar geimporteerd.

Minister Saskia Walen van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft donderdag in een schrijven aan het Platform van Importeurs medegedeeld, dat het ministerie van Financien en Planning, geen valuta zal verkopen c.q. beschikbaar stellen aan importeurs en dat de afwikkeling van alle aangelegenheden regarderende de valutakoers, marktconform dienen te zijn. De regering zal daarom de overstap doen van  objectsubsidie naar subjectsubsidie.

“Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) en het ministerie van Financien en Planning staan achter het principe van “eerlijke concurrentie”, waarbij gelijke kansen geboden worden aan ondernemingen op de Surinaamse markt, o.a. ook op de markt van de meelvoorziening ten behoeve van de produktie van brood”, zo staat in het schrijven van minister Walden aan het Platform van importeurs.

SS

error: Kopiëren mag niet!