Taskforce ‘Public Sector Reform’ gaat ambtenarenbestand opschonen

In het kader van het ambtenarensaneringsprogramma is de interdepartementale taskforce Public Sector Reform (PSR) vrijdag 17 december voor het eerst bijeengekomen op het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Deze speciale werkgroep is het uitvoeringsorgaan van de Onderraad PSR, die een dag eerder door president Chandrikapersad Santokhi werd geïnstalleerd. Eerste opdracht van de taskforce is om een uitvoeringsplan te presenteren aan de regering en wel binnen een maand. 

Marjory Mulier is de trekker van de interdepartementale werkgroep PSR. Zij is de onderdirectrice Personeelsontwikkeling, Organisatie en Efficiëntie beleid van het directoraat Human Resource Management (HRM) van Biza. Haar taskforce zal onder andere ervoor zorgen, dat het landsdienarenbestand wordt opgeschoond. Daarnaast zal er een ‘Vervroegd Pensioen’-programma worden opgezet en uitgevoerd. Voor ambtenaren die uit de dienst willen stappen zal een omscholingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Een verplichte registratie is onderdeel van het opschonen van het huidige landsdienaren bestand, aldus minister, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa). Bij de vorige was dat niet het geval. “Hiermee willen wij bewerkstelligen, dat wij precies weten, wie, wat, waar zit”, onderstreept de bewindsman. “Hierdoor kunnen inactieve ambtenaren tevoorschijn worden gehaald en er gericht beleid hierop kan worden ontwikkeld.”

“Geen enkele ambtenaar zal zijn/haar baan verliezen”

De bewindsman verzekert dat geen enkele ambtenaar zijn/haar baan zal verliezen. Hij legt uit, dat het traject van sanering wordt ingezet op basis van vrijwillig vertrek. Uit onderzoek is gebleken, dat zeker 44% van de leeftijdscategorie 51-60 bereid is om de overheidsdienst eerder te verlaten, als zij daarvoor wel een goede financiële compensatie krijgen. Hieromtrent zal de minister nog gesprekken voeren met zijn collegaminister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. 

President Santokhi is de voorzitter van de Onderraad PSR en wordt bijgestaan door vicepresident Ronnie Brunswijk, die als taak heeft het sturen en monitoren van de overheidshervorming. De coördinatie hiervan ligt in handen van minister Somohardjo. De Onderraad bestaat verder uit minister Achaibersing en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking. Ook de ministers Marie Levens minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hebben zitting in de Onderraad PSR.

Nasier Eskak, directeur van BiZa heeft de leiding van de beleidsmonitoringsgroep van deze Onderraad, waarin ook zitting hebben de directeuren van eerdergenoemde departementen.

error: Kopiëren mag niet!