Prof.dr. Shanti A. Venetiaan aanvaardt ambt van hoogleraar

Prof.dr. Shanti A. Venetiaan heeft woensdag 15 december het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie met als titel ‘Wiskunde is nooit af. Een korte verhandeling over onderzoek in de wiskundige statistiek.’ Wiskunde biedt onder andere de mogelijkheid om modellen op te bouwen waarmee allerhande verschijnselen, processen en verbanden in de natuur en de maatschappij kunnen worden beschreven, voorspeld en verklaard. De natuur, onze economie en bijvoorbeeld ons brein vinden hun basis in structuren, formules en patronen uit de wiskunde.

Tijdens de oratie zijn voorbeelden van praktische toepassingen van de wiskundige statistiek gegeven, waarbij naar voren is gekomen dat de kansrekening daarbij een belangrijke rol speelt. Gebleken is dat door de beschikbaarheid van snelle computers het verzamelen van data makkelijker geworden, maar de analyse en interpretatie van die data een uitdaging is gebleven.

Prof. Venetiaan is behalve voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), de eerste decaan geweest van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) en zij is nog steeds als wetenschapper aan deze Faculteit verbonden. De FWNW is in de Universiteitswet van 1966 genoemd, in 2010 ingesteld en pas in 2015 operationeel geworden. 

Na het aanvaarden van het hoogleraarschap is de leerstoel ‘Wiskundige statistiek’ aan de FWNW door de wnd. voorzitter van het Bestuur van de Universiteit, dr. Hans Breeveld, ingesteld. Het bekleden van deze leerstoel is aan prof. Venetiaan opgedragen.

Prof. Venetiaan heeft aangegeven dat binnen de onderzoekslijn ‘Wiskundige statistiek’ het onderzoek met betrekking tot asymptotic expansions zal worden voortgezet. De onderzoekslijn ‘Toegepaste statistiek’ zal vanuit de wiskunde  samen met andere deelgebieden van de ‘Toegepaste statistiek” uitgewerkt worden. Op interdepartementaal, nationaal en internationaal niveau zal gewerkt worden aan het bundelen van de expertise op het gebied van de statistiek. Hierbij zullen bestaande internationale samenwerkingsverbanden uitgebouwd worden en nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan worden.

Prof. Venetiaan is de eerste hoogleraar die benoemd is aan de FWNW, de vierde vrouwelijke hoogleraar die vanaf de oprichting aan de AdeKUS benoemd is en de 42 ste gewoon hoogleraar in de geschiedenis van onze Universiteit.

error: Kopiëren mag niet!