Handelsmissies en Staatsbezoek

We hebben de afgelopen maanden kunnen zien dat de president op staatsbezoek en op handelsmissies is geweest. Over deze reizen waren er voor-en tegenstanders. Ik proefde veel onwetendheid en dat leidde tot onbegrip, misschien omdat velen het verschil niet kennen tussen een staatsbezoek en een handelsmissie. Zelfs in het parlement waren er mensen die de handelsreizen van de president beoordeelden op basis van de wel of niet volle zalen met toehoorders.                                                                                              

Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd van een ander land. Het staatsbezoek is het hoogste bezoek dat internationaal kan worden afgelegd en heeft als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen. Bijvoorbeeld staatsbezoeken namens Nederland kunnen alleen door de koning worden afgelegd. De echtgenote mag hem hierbij vergezellen. Ook mag de koning een handelsdelegatie meenemen op zijn staatsbezoek.                                                         Bij een handelsmissie gaat een groep ondernemers op bezoek in een ander land. Meestal fysiek, soms digitaal. Zo’n groep ondernemers heet ook wel een handelsdelegatie. Sommige missies zijn branche specifiek. Tijdens een handelsmissie doe je in een kort tijdsbestek veel nieuwe contacten op. Tijdens het bezoek zijn er onder meer bijeenkomsten om andere ondernemers te leren kennen en gesprekken met mogelijke zakenpartners en overheden. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen meegaan met een handelsmissie. Tijdens de handelsmissie heb je individuele gesprekken met voor jou geselecteerde potentiële zakenpartners, maar zijn er ook netwerkdiners en matchmaking evenementen waar je zowel nieuwe contacten als kennis opdoet. Vaak zijn er ook inhoudelijke seminars of workshops. Naast uitgaande handelsmissies, waarbij jij een ander land bezoekt, zijn er ook inkomende handelsmissies waarbij ondernemers uit het buitenland jouw land bezoeken. Real patriotism is expressed through making your country better.

Een staatsbezoek biedt de gelegenheid de huidige samenwerking op economisch en maatschappelijk terrein tussen landen te intensiveren.  Bij een handelsmissie spelen economie en handel de hoofdrol. Een handelsmissie is gericht op handelsbevordering en kan de economie, status en slagkracht geven. Het kan de handels- en investeringsrelaties verdiepen en de samenwerking met verschillende sectoren bevorderen. Deelname aan een handelsmissie staat dus open voor ondernemers.

Een handelsmissie is een redelijke investering maar levert je ontzettend veel op. Een aantal voordelen kunnen zijn:                                                                                          

– u ontmoet potentiële zakenpartners.                                                                            

– uw internationale netwerk groeit.                                                                                           

 – u heeft beter zicht op marktkansen in een land.                                                                     

– u kunt kennis uitwisselen.                                                                                                 

– u vergroot de naamsbekendheid van uw bedrijf.                                                            

– wanneer bewindspersonen en diplomaten meegaan op zo’n missie, openen zij deuren die anders gesloten blijven. Als de missie vruchten afwerpt, zijn we apetrots. I like to see a man acts so that his country can be proud of him.

De vorige president kon het land niet uit omdat hij een veroordeelde crimineel is. De huidige president kan wel andere landen bezoeken en zo deuren openen voor zijn volk. Sommigen zien de handelsmissies als positief en anderen geven er heel erg op af uit onbegrip of wrok. De mensen die roepen, ‘het is geldverspilling, zien niet het hele plaatje.’ Een first lady kan haar man vergezellen op een staatsbezoek maar bij een handelsdelegatie is dat niet nodig. Alleen als haar aanwezigheid een zinnige bijdrage voor het land zou kunnen opleveren, kan ze meegaan. Op het thuisfront ligt er genoeg werk te wachten.                                                                                                        

Feit is wel dat over het algemeen de grens tussen een staatsbezoek en een handelsdelegatie steeds vager wordt. De president kan een handelsdelegatie meenemen op staatsbezoek en slaat dan twee vliegen in een klap. Dus de aanwezigheid van de first lady tijdens een handelsdelegatie, vereist alleen een antwoord op de vraag op of ze een zinnige bijdrage als directeur van het kabinet kan leveren of als ze alleen maar dient als decoratie.

Tenslotte, handelsmissies zijn nuttig en noodzakelijk. Echter mocht het geld om te reizen er niet zijn, dan zijn er naast handelsmissies nog diverse manieren om je internationale netwerk uit te breiden.                                                                      

Beurzen: hier kan je buitenlandse ondernemers, overheidsinstellingen en brancheverenigingen ontmoeten. Ook vind je hier vertegenwoordigers van ambassades.                                                                                                             – Matchmaking evenementen: Er is offline en online matchmaking mogelijk.                 

Ambassades en consulaten. Je kunt contact opnemen met de ambassades in het buitenland. Zij kunnen je helpen met het leggen van contacten binnen hun lokale netwerk, maar ze kunnen je ook vertellen over de cultuur in het land en informatie geven over de economische, sociale en politieke ontwikkelingen. Men zit nu te wachten op de resultaten van de handelsmissies. Er zijn mensen die zich erop verheugen om te kunnen zeggen, ‘zie je wel, het heeft niets opgeleverd.’ Er zijn gelukkig ook mensen die hopen op vruchtbare resultaten die kunnen zorgen voor verbetering.                       

“People who love their country are the ones who can change it in a better way.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!