OW-minister gaat weer de districten bezoeken

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) start weer met het afleggen van werkbezoeken aan alle OW-kantoren landelijk. Het ligt in de bedoeling om in de verschillende districten overleg te voeren met de OW-dependances en districtscommissarissen om zo na te gaan wat de status is van lopende projecten in de desbetreffende districten. 

Echter wordt te kennen gegeven, dat de nieuwe organisatie tijdens deze bezoeken middels het nieuwe organogram zal worden gepresenteerd. Daarnaast worden de nieuwe districtsbesturen conform het nieuwe organisatieschema geïnstalleerd. Simultaan zal worden nagegaan of er ook behoefte is aan reshuffling, dat zal geschieden op basis van performance. Ook zullen weer lopende- en recent opgeleverde projecten over alle betreffende districten worden bezocht.

Met betrekking tot het beleid zullen de districtsbesturen de OW-dependances en de districtscommissarissen voorhouden wat OW in de planning heeft staan voor het jaar 2022. Het OW-beleid over het jaar 2021 en de plannen voor 2022 komen eveneens aan de orde die in het openbaar worden gepresenteerd.

Verder zal het OW-ministerie in de komende weken niet enkel startseinen geven, maar ook zullen een aantal bouwprojecten worden opgeleverd door het ministerie van Openbare Werken.

error: Kopiëren mag niet!