PAHO: “In Latijns-Amerika leven mensen van Afrikaanse afkomst in zeer ongelijke omstandigheden”

Een nieuwe studie over bevolkingsgroepen van Afro-afkomst in 18 Latijns-Amerikaanse landen toont aan, dat deze bevolkingsgroepen in drastisch ongelijke sociale en economische omstandigheden leven die hun gezondheid nadelig beïnvloeden, aldus de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). 

De studie “De gezondheid van mensen van Afro-afkomst in Latijns-Amerika” concludeert, dat in meer dan 80% van de 18 geanalyseerde landen, mensen van Afrikaanse afkomst leven met een groot aantal nadelen die verband houden met armoede, werkgelegenheid, gezondheid van moeder en kind en gebrek aan toegang tot adequate huisvesting en basisdiensten zoals veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.

“Laten we eerlijk zijn: de ongelijkheid op gezondheidsgebied waarmee mensen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd, doet zich voor in een context van discriminatie en institutioneel racisme, vaak verergerd door ongelijkheden tussen mannen en vrouwen,” zei PAHO-directrice Carissa F. Etienne. “Zij manifesteren zich vanaf de vroegste levensjaren en de cumulatieve gezondheidsrisico’s nemen toe met de leeftijd, wat leidt tot aanzienlijke verschillen in sterfte- en levensverwachtingsniveaus. Bijgevolg verklaren verschillende factoren die verband houden met discriminatie en stigmatisering, samen met genderongelijkheden en sociale en economische achterstanden, de slechte gezondheidsprestaties van mensen van Afrikaanse afkomst”.

“Zoals we al eerder hebben opgemerkt,” zei ze, “zijn de grote ongelijkheden op gezondheidsgebied waarmee deze gemeenschappen te kampen hebben, verder blootgelegd en verergerd door de ongekende Covid-19-pandemie, zowel wat de directe als de indirecte gevolgen ervan betreft.”

In het rapport, waarin gegevens over sociaaleconomische indicatoren uit de 18 landen worden geanalyseerd, wordt benadrukt dat de beperkte toegang tot gezondheidszorg voor de uit Afrika-afkomstige-stammen zich ook vertaalt in “hoge moedersterftecijfers, vroegtijdige zwangerschappen en epidemiologische profielen die worden gedomineerd door sikkelcelziekte, chronische ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk, en HIV”.

134 miljoen mensen in Latijns-Amerika identificeren zich als Afrikaanse afstammelingen

In Latijns-Amerika identificeren 134 miljoen mensen zich als Afrikaanse-afstammelingen. Uit het verslag blijkt, dat zij in veel landen in de regio grote nadelen ondervinden, bijvoorbeeld: 

In Ecuador is het moedersterftecijfer voor vrouwen van Afrikaanse afkomst driemaal zo hoog als het algemene moedersterftecijfer. In Colombia is het cijfer voor vrouwen van Afrikaanse afkomst 1,8 keer zo hoog en in Brazilië is het 36 procent. 

In Uruguay is het percentage uit Afrika afkomstige-afstammelingen met beperkte toegang tot veilig drinkwater (42%) bijna twee keer zo hoog als het percentage niet-Afrikaanse-afstammelingen (24%).

In de stedelijke gebieden van Nicaragua heeft 81% van de uit Afrika-afkomstige bevolking beperkte toegang tot water, vergeleken met 35% van de niet-uit-Afrika-afkomstige bevolking.  

“Wij leven in een context van systematisch racisme tegen uit Afrika-afkomstige bevolkingsgroepen,” zei de vice-president van de Republiek Costa Rica, Espy Campbell, bij de lancering. 

De stafchef van de adjunct-secretaris-generaal (OAS), Celia A. Prince, zei: “Zolang kwetsbare mensen, zoals mensen van Afrikaanse afkomst, onzichtbaar en uitgesloten blijven; zolang zij in armoede blijven leven en geen toegang hebben tot universele gezondheidszorg, zal de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen buiten bereik blijven. Daarom sluiten wij ons aan bij de oproep tot actie voor de inclusieve opneming van mensen van Afrikaanse afkomst. 

error: Kopiëren mag niet!