Het jojo- en eerst-doen-en-dan-overleg beleid van Volksgezondheid

Die gewraakte avondklok blijft de gemoederen in Suriname bezighouden. De gezondheidsautoriteiten lijken zich ondertussen welhaast geen raad meer te weten met die door hun zelf ingestelde maatregel. En, omdat ze er kennelijk geen raad meer mee weten blijft die maatregel maar gehandhaafd, zij het met nu en dan wisselende tijden. 


Maar, in november en december hebben het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team (OMT) er wel een rommeltje van gemaakt. Een dusdanig rommeltje dat de samenleving – en met name de horecasector – er horendol van werd. Niemand wist meer waar die aan toe was, afspraken, bijeenkomsten, uitjes, enzovoorts konden nauwelijks nog gepland worden, immers aangekondigde maatregelen hadden geen houdbaarheidsdatum meer, maar kregen een ‘tot nader order’ stempel opgedrukt.

De avondklok-soap

De samenleving werd enigszins blij gemaakt op 5 november. Toen werd namelijk door de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt, dat de avondklok ofwel het ‘uitgaansverbod’ van 6 tot en met 15 november zou gelden van 23.00 tot 05.00 uur, dagelijks. Iedereen blij, immers twee uurtjes er zomaar bij gekregen. Vervolgens werd woensdag 17 november aangekondigd dat de avondklok, ingaande dinsdag 16 november, tot nader order, zou worden gehandhaafd, van 23.00 tot 05.00 uur. Maar, onder het mom van zorgen over aanhoudende en het toenemende aantal van huisfeesten en party’s, werd de avondklok-maatregel op maandag 28 november weer teruggedraaid naar 21.00 tot 05.00 uur, ingaande 29 november.


De rapen gaar

En, tja, toen waren de rapen gaar, uiteraard. De horecasector en de samenleving in het algemeen reageerden furieus. Ze begrepen er geen snars waarom nu plotseling huisfeesten en party’s werden gebruikt als argument om de begintijd van de avondklok aan te passen. Immers, al vele weken lang zijn overal in het land huisfeesten en party’s te horen. Daartegen wordt echter nauwelijks handhavend opgetreden. Het is het eigen falende beleid van het ministerie van Volksgezondheid, aangestuurd door het OMT en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat mede al die feesten en party’s in de hand heeft gewerkt. Volksgezondheid slaagt er maar niet in de samenleving duidelijk te maken waarom die avondklok maar wordt gehandhaafd, terwijl uit niets blijkt dat die maatregel enige positieve of negatieve invloed heeft op het aantal Covid-19-besmettingen.


De Vereniging Horeca Suriname bracht meteen, nadat de nieuwe avondklok-tijd was bekendgemaakt, een persbericht uit om haar ongenoegen en boosheid te uiten en kondigde voor dinsdag 29 november een actie aan. De bedoeling was dat de horecabedrijven gewoon tot 23.00 uur zouden open blijven en de deuren niet om 09.00 uur zouden sluiten. Maar, die actie werd echter afgeblazen na overleg met de regering. 


Overleg nà genomen besluit

De regering maakte vervolgens donderdag 2 december bekend, het besluit te hebben genomen om de avondklok vanaf vrijdag 3 december weer te verruimen naar 23.00 uur. Dit besluit volgde na een constructief overleg donderdag met vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de horeca- en toerismesector. Tijdens dit overleg zijn harde afspraken gemaakt met betrekking tot de naleving van de Covid-19 protocollen voor eetgelegenheden en bardancings. De horecasector zal aan veertien maatregelen moeten gaan voldoen, variërend van verplichte temperatuurmeting en desinfectie van de handen en klanten, bezoekers, mogen niet staan, neen, ze moeten zitten. Dansen en luide muziek zijn taboe. Alle bezoekers moeten geregistreerd worden in verband met ‘contact tracing’. 


Natuurlijk, iedereen is weer gematigd blij. Toch weer die twee uurtjes erbij weten te sprokkelen, maar wel extra werk voor al het horecapersoneel, werk waarvoor ze niet zijn aangenomen.


De burger wordt meegezogen

Maar, het gevoel blijft dat de doorsnee, gewone burger door de gezondheidsautoriteiten is meegezogen in besluitvorming inzake de avondklok enkel en alleen gericht op de horecasector en dan met name de illegale horeca-activiteiten en huisfeesten en party’s. Door die feesten en party’s is die doorsnee, gewone burger slachtoffer geworden van het jojo- en eerst-doen-dan-overleg beleid van de gezondheidsautoriteiten. Immers, hadden die autoriteiten vooraf, voordat het besluit werd genomen om de avondklok terug te draaien naar 21.00 uur, overleg gepleegd met de horecasector en geluisterd naar horecaondernemers en naar hoe zij inspelen op de Covid-pandemie, -maatregelen en -protocollen, dan had 23.00 uur gewoon gehandhaafd kunnen blijven.


Wijze les

Laat dit een wijze les zijn geweest voor het ministerie van Volksgezondheid en het MOT en een scherp signaal, dat zij in de toekomst beter en serieuzer moeten luisteren naar geluiden uit de horecasector, het bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen als het gaat om Covid-19-maatregelen zoals de avondklok. De gevoelens, meningen en visies in de samenleving, horecasector en bedrijfsleven zijn net zo belangrijker, zo niet belangrijker, als de cijfers en statistieken van het MOT en Volksgezondheid.

PK

error: Kopiëren mag niet!