Covid-19 persconferentie: Einde 4e Covid-golf in zicht – Dalende trend besmettingen en aantal personen in thuisisolatie

Het einde van de vierde Covid-19-golf is in zicht. Zo kan geconcludeerd worden op basis van de meest recente statistieken. Tijdens de Covid-19 persconferentie donderdag heeft Soenita Nannan Panday-Gopisingh met cijfers de huidige stand van zaken gepresenteerd. Nannan Panday-Gopisingh, voorzitster van de Stuurgroep Covid Communicatie, sprak van goed nieuws en een dalende trend van de Covid-19 gevallen tijdens 4e golf. Zij heeft in het perscentrum van het Kabinet van de President met grafieken en tabellen de recente data en feitelijkheden over de daling gedurende de afgelopen periode getoond. 

Volgens haar is de rust op de diverse Covid-afdelingen in de ziekeninstellingen teruggekeerd, waardoor ook de druk op het personeel wat afneemt. “Met de dalingen in de dagelijkse en wekelijkse besmettingen kan gesteld worden dat we aan het einde zijn van de vierde Covid-19-golf. Dit betekent dat de aandacht naar de andere afdelingen opgevoerd kan worden.”

De Delta-variant is besmettelijker dan de vorige varianten. Dit heeft met zich meegebracht, dat veel meer kinderen – zoals ook verwacht werd – door het virus getroffen zijn. Echter is bij geen van de kinderen die opgenomen waren, intensieve zorg nodig geweest. Positief geteste kinderen worden in een speciaal daarvoor ingerichte covid-unit op de kinderafdeling door de kinderartsen gemonitord. 

Nannan Panday-Gopisingh waarschuwde wel, dat ondanks de dalende trend het gevaar van Covid-19 nog niet is geweken. “We weten niet welke kant het op kan gaan. We kunnen naar nul, maar we kunnen ook weer omhoog schieten.” Hoe de situatie zich verder ontwikkelt hangt af van diverse factoren waaronder het zich houden aan de MoHanA-protocollen en hoe Omicrom zich als nieuwe variant gedraagt.

Internist-infectioloog drs. Lycke Woittiez zei, dat Omicrom veel mutaties kent. Verder zijn de spreiding en het gevaar van deze variant vooralsnog onbekend. Uit cijfers is gebleken, dat de Covid-19-vaccins een redelijke mate van bescherming bieden tegen de verschillende varianten die er geweest zijn. Echter is het nog onduidelijk of het voor de nieuwe variant geldt. “Het is ook niet duidelijk hoe het immuunsysteem van de mens, na een eerdere Covid-19-infectie, zal reageren”, aldus drs. Woittiez.

“Met een afname van 73% kan gesteld worden dat het aantal besmette personen in thuisisolatie aan het dalen is.” Dat zei Bart van Lohuizen, operations manager van de 178 Covid-lijn. Ook het aantal gesprekken – zowel ingaande als uitgaande – op dagbasis bij de 178 Covid-lijn is gedaald. “Wij kunnen daarom zeggen dat er een afname is van meer dan 70% aan gesprekken”, stelt Van Lohuizen.

Met de daling van de aantallen in thuisisolatie en de gesprekken bij de 178 Covid-lijn kan worden overgegaan naar andere werkprocessen. “Dit is ook goed voor ons personeel, dat ze even op adem komen, kunnen werken aan werkprocessen en vakantiedagen kunnen opnemen”, aldus Van Lohuizen.

De dalingen zijn ook te merken in het achterland. “Bij de inheemse en tribale volkeren is een dalende trend van het Covid-19-virus geconstateerd,” zei Herman Jintie, directeur van de Medische Zending. Hij noemde de locaties waar men zich kan laten inenten een zeer positief voor zijn verzorgingsgebied.

Volgens Van Lohuizen werden patiënten in thuisisolatie, tijdens de vierde Covid-19-golf, door middel van zuurstofconcentrators verpleegd en gemonitord. “Dit zijn apparaten die we in bruikleen hebben gehad vanuit het buitenland.” Hij zei verder, dat er nu ongeveer 180 zuurstofconcentrators in voorraad zijn, waarvan momenteel 24 gebruikt worden door patiënten in thuisisolatie.

error: Kopiëren mag niet!