MAS weer gekozen tot voorzitter van Caribbean MoU on Port State Control

Als voorzitter van het Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU)
heeft Suriname, lees de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, haar leiderschapskwaliteiten gedurende de afgelopen jaren getoond. Tijdens de laatst gehouden vergadering (CPSCC 26) is de MAS in de persoon van directeur Michel Amafo herkozen als voorzitter.

Jaarlijks komen de Maritieme Administraties aangesloten bij de CMOU in een plenaire meeting
(CPSCC) bijeen om besluiten te nemen met betrekking tot Havenstaat inspectie (Port State
Control, PSC) aangelegenheden. Tijdens de laatst gehouden vergadering is de financiering en implementatie van een technisch programma voor de lidstaten, in een poging om tot harmonisatie van inspecties van schepen te komen unaniem door de commissie goedgekeurd.

Op de agenda stond onder meer het herzien van de Small Commercial Vessel Code 2021, het
opnemen van nieuwe IMO-eisen en richtlijnen in de PSC Manual, de herziening van de richtlijnen
voor het Ballast Water Management verdrag. Daarnaast is de Financiële en Administratie
werkgroep gevraagd de wijziging van de Caribbean Cargo Ship Safety (CCSS) Code af te ronden.
Dit uit een oogpunt van niet-CMOU-lidstaten die CCSS Certificaten afgeven onder de CCSS
Code. En ook om de herziening en afronding van de CMOU beroepsprocedure verder af te
wikkelen.

Tijdens deze vergadering werden ook de herziene ship risk calculator voor het identificeren van schepen
voor inspectie, het jaarverslag 2020, inclusief het overzicht van de activiteiten van het CMOU over
de periode 2020, de financiering voor het technische team, het beleid voor donaties en voor
maritieme onderscheidingen van de CMOU, goedgekeurd.

De directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, Michel Amafo, tevens voorzitter van de
CMOU, vindt het een positieve ontwikkeling dat de meeste landen die vanwege de Covid-19
pandemie niet adequaat PSC inspecties konden uitvoeren, de draad wederom hebben opgepakt.

Michel Amafo en Joel Walton (Cayman Islands) werden dus respectievelijk als voorzitter en
vicevoorzitter herkozen voor een periode van drie jaar, zo laat de MAS dinsdag 30 november weten via een uitgebracht persbericht.

error: Kopiëren mag niet!