Heriningerichte Nieuwweergevondenweg opgeleverd – “Een modelweg”

“Een modelweg waarbij gebruikt is gemaakt van nieuwe technologie.” Woorden dinsdag van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bij de tweede tevens eindoplevering van de heringerichte Nieuwweergevondenweg. Deze eindoplevering volgt na de eerste oplevering in mei 2020. OW is nu volledig verantwoordelijk voor deze belangrijke verbindingsweg tussen Paramaribo en Wanica Noord-West. De bewindsman sprak over een model, dat ook bij het rehabiliteren van andere wegen gebruikt zal worden.

Op deze manier zal ook de verkeersveiligheid op de wegen opgevoerd worden. De heringerichte Nieuwweergevondenweg is onder meer voorzien van verhoogde voetpaden en rijwielpaden van opvallend rood polyflex.

Minister Nurmohamed bedankte aannemer Caremco voor het geduld dat is opgebracht. Hij zegt dat de regering geen voorstander is van te langdurende projecten, maar opdrachten die binnen de technisch vastgestelde tijd afgesloten worden. De bewindsman geeft aan dat er aannemers zijn die hun projecten willen opstarten, terwijl er andere zijn die nog op betaling wachten. De regering gaat in een private public partnership (ppp) met deze aannemers de betalingsachterstanden inlopen. 

Minister Nurmohamed benadrukte, dat elk project in de begroting moet zijn vastgelegd en gedekt door de wet. Hij zei ook, dat de komende weken enkele projecten opgeleverd zullen worden en van anderen het startsein gegeven zal worden. De bewindsman vroeg geduld voor grote investeringsprojecten, omdat hiervoor goed onderzoek en voorbereiding nodig zijn. Daarnaast wil zijn ministerie projecten uitvoeren die de keuzes van het volk zijn. In dit kader zal Openbare Werken met districtscommissarissen van alle districten overeenstemmen over wat er in hun bestuursgebied moet worden uitgevoerd.  

Zowel districtscommissaris Fulgence Javinde van Paramaribo Zuid-West als Suraksha Sital-Hirasingh van Wanica Noord-West riep op tot zuinig gebruik maken van de Nieuwweergevondenweg. Javinde vroeg gemotoriseerde weggebruikers om op hun rijgedrag te letten. Hirasingh sprak van een bijzonder moment. Zij wees ook op het belang van de weg als verbindingsweg, dat niet alleen, maar ook op de economische activiteiten die er plaatsvinden.

Santosh Soman, directeur Civiel Technische Werken (CTW) van OW, legde uit dat na de eerste oplevering de aannemer verantwoordelijk bleef voor het onderhoud van de weg. Na de tweede oplevering ligt de verantwoordelijkheid volledig bij het ministerie. In de tussenperiode is de weg opgeschoond, de rioleringen aangepakt, verzakkingen hersteld en het polyflexgedeelte van het rijwielpad afgerond. De rehabilitatie van de Nieuwweergevondenweg vloeit voort uit een integraal plan voor de herinrichting van wegen.

CDS

error: Kopiëren mag niet!