ICT Associatie Suriname overhandigt ICT Vision 2030 aan president Santokhi

De ICT Associatie Suriname heeft dinsdag haar ICT Vision 2030 document voor Suriname overhandigd aanl president Chandrikapersad Santokhi tijdens het seminar “ICT Vision 2030 Digital Inclusion for Sustainable Development”. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met het initiatief van de organisatie. Hij zei, dat er in de wereld veel gebeurt op het gebied van ICT. Suriname heeft weliswaar een inhaalslag te maken, maar heeft door Covid-19 ook kunnen zien waar ze staat.

Volgens de president moet dat wat binnen de Surinaamse realiteit en werkelijkheid past, geïmplementeerd worden. Op basis van eigen standaarden zal er een ICT-strategie ontwikkeld moeten worden. 

“Enorm veel mensen hebben ICT niet in hun mindset”

Hij is ervan overtuigd dat Suriname over personen met de nodige capaciteiten beschikt. Bij het institutionaliseren van de ICT-sector zal ook die groep die nog niet mee is gegaan met de huidige ICT-ontwikkeling meegenomen moeten worden. Het staatshoofd wees in deze onder meer op het ambtelijke apparaat. “Er zijn nog enorm veel mensen die ICT niet in hun mindset hebben,” aldus president Santokhi. Hij voegde eraan toe, dat de ICT-sector ook van dienst moet zijn in het bereiken van de diasporagemeenschap voor de ontwikkeling van Suriname. Tevens zal het een rol van betekenis spelen bij de aanstaande olie- en gasindustrie, waar Suriname goed op voorbereid moet zijn.

Het staatshoofd sprak van een goede gelegenheid voor een bundeling tussen overheid en private sector. Samen met alle deskundigen op ICT-gebied zullen barrières weggewerkt moeten worden en strategieën ontwikkeld zodat Suriname niet geconfronteerd wordt met ICT-dreigingen.

Anuskha Sonai, voorzitster van ICT Associatie Suriname, onderstreepte het belang van Vision 2030 voor de olie- en gasindustrie. Ze vindt het de bijdrage van ICT Associatie Suriname aan de discussie over local content. Vision 2030 geeft concreet 5 hoofddoelen weer en de ambitie per doel, alsook wanneer deze gehaald moeten worden en wanneer.

Tijdens het seminar werd een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Sonai en Prewien Ramadhin (onderdirecteur Onderdirectoraat e-Gov van het Kabinet van de President). Hierin spreken de private en publieke sector de intentie uit om met elkaar samen te werken. “Wij gaan elkaar versterken in ambities, en gezamenlijk dezelfde richting op met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname vooral wat betreft ICT-sector,” aldus Sonai. Net als president Santokhi onderstreept ze dat eenieder betrokken moet worden bij de digitale transitie.  

Anvit Ramlakhan, directeur van Datasur, stelde dat Vision 2030 de eerdere Vision 2030 opvolgt. Voor de komende 8 jaren is er een strategische visie uitgestippeld over wat er met ICT in Suriname moet gebeuren. Hij gelooft, dat de ICT de vierde industriële revolutie teweeg zal brengen. “Willen we dat Suriname zich economisch ontwikkelt, dan zal er aandacht besteed moeten worden aan ICT”, aldus Ramlakhan. Daarom ook het initiatief om het document samen te stellen met een bijdrage van alle stakeholders. Volgens de deskundige kan ICT ervoor zorgen dat Suriname tegen de achtergrond van haar economische situatie een omhaalslag maakt. Digitalisering kan voor efficiëntie en effectiviteit van diensten zorgen.

Ramlakhan: “De overeenkomst met e-Gov bevestigt het feit dat de private en publieke sector en regering samen moeten werken. Vision 2030 zal een van de werkarmen zijn voor een adequate uitvoering.”

error: Kopiëren mag niet!