Actie leden bond Korps Brandweer Suriname opgeheven -Korps neemt deel aan defilé op 25 november

De actie bij het Korps Brandweer Suriname is per direct opgeheven. Dit is vrijdagavond besloten tijdens een ontmoeting van een vertegenwoordiging van de ontevreden brandweerlieden met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. 

Tijdens deze ontmoeting heeft de bewindsman de groep geïnformeerd over de realisatie van de verbeterde medische voorzieningen en de verhoging van de voedingstoelage. Aanwezig waren ook de directeur van Justitie Sharma Lakisharan en de directeur Operationele Diensten Olton Helstone. De brandweerlieden werden vertegenwoordigd door Wendel Oosterwolde en Joel Panka.

Nu de actie is opgeheven zal de brandweer weer participeren in het defilé ter ere van de viering van Srefidensi op 25 november aanstaande.

Directeur Lakisharan gaf aan, dat er door het ministerie de nodige inspannningen zijn gepleegd om zaken zo snel mogelijk rond te krijgen. Zo is er nu een akkoord tussen het ministerie en het Staatsziekenfonds (SZF). De overeenkomst is reeds getekend door de minister en de directeur van SZF. Het natraject is, dat gewerkt wordt aan verdere administratieve zaken, zoals het aanmaken van verzekeringspasjes, die binnenkort verstrekt zullen worden aan het brandweerpersoneel.  

Voor wat betreft de verhoging van de voedingstoelage heeft de minister met zijn collega van Financiën en Planning afgestemd. Die heeft inmiddels zijn goedkeuring hieraan gegeven. De  missive kan worden opgemaakt en de salarisadministratie van het KBS zal de verdere  administratieve zaken afhandelen. De bewindsman heeft de garantie gegeven dat de verhoging ultimo december zal worden uitbetaald.

Panka heeft als vertegenwoordiger van de brandweerlieden aangegeven de overtuiging te hebben, dat de werkgever en de vertegenwoordigers samen de problemen kunnen aanpakken. Hij ziet graag dat partijen het vervolgtraject ook samen doorlopen. De leiding van het ministerie en de vertegenwoordigers van de brandweerlieden zijn in harmonie uit elkaar gegaan, zo laat het ministerie van Justitie en Politie via een uitgebracht persbericht weten.

error: Kopiëren mag niet!