Waterclasses in het kader van het Bio-Plateaux project

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Sharmaine Artist, dat het Bio-Pateaux project, een project is dat de uitwisseling van informatie en kennis over waterbronnen en aquatische biodiversiteit versterkt. “Het gaat om de stroomgebieden van de Marowijnerivier tussen Frans-Guyana en Suriname en de Oyapock rivier tussen Frans-Guyana en Brazilië. Deze stroomgebieden creëren een speciale verbinding tussen deze landen en vragen voor een geïntegreerd waterbeheer.”

In het kader van dit project zijn waterclasses georganiseerd voor leerlingen van de Iporoma school (Erowarte) en de St.Gerarddus school (Albina) door de Organisatie van het Bio – Plateaux project: International Office for Water (IOWater) en de Office of Water of Guiana (OEG) in samenwerking met Canopée des Sciences, Ocean Science & Logistic (OSL) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Artist geeft aan, dat zij hieraan heeft deelgenomen, als waterdeskundige, namens Water Forum Suriname (WFS). 

Waterclasses

“De waterclasses stelden de leerlingen in staat om meer te leren over de essentiële hulpbron water. Het doel hiervan is om ze bewust te maken van belangrijke begrippen zoals waterkringloop, stroomgebieden en aquatische biodiversiteit. De toepassingen, vervuilingen en milieurisico’s op spelenderwijs aan te leren.” 

Artist stelt, dat het voor de leerlingen een nieuwe ervaring was om met alle materiaal te werken. “Ze waren heel enthousiast om de stroomgebieden te zien middels een 3D goggle en om middels kaarten de stroomgebieden te waarnemen. Verder konden ze verschillende aquatische gedierten bekijken met een monoculaire- vergrootglas en microscoop. Ze hebben ook educatie gekregen over het belang van water, hoe zij ermee moeten omgaan en helpen om dit niet te vervuilen.” Artist geeft tot slot aan, dat er na een verslag van deze pilot, zal worden nagegaan door de organisatie als meerdere scholen aangedaan zullen worden.

SK

error: Kopiëren mag niet!