TotalEnergies werkt samen met regering in eerste carbon credit arrangement

TotalEnergies heeft maandag een overeenkomst met Suriname getekend voor een samenwerking in verband met de nationale strategie van Suriname de uitstoot van broeikasgassen door bossen en andere bronnen van uitstoot te verminderen. Deze  samenwerking illustreert de afstemming tussen de ambitie van TotalEnergies en Suriname om bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen die tegelijkertijd rekening houden met de omstandigheden van de lokale gemeenschappen, zo bericht het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Milieu woensdagavond 17 november.

Het Amazonewoud van Suriname beslaat meer dan 15 miljoen hectare en neemt jaarlijks grote hoeveelheden CO2 op. Het bos herbergt een rijke biodiversiteit en speelt een cruciale historische en culturele rol in lokale gemeenschappen. De ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten en de groeiende vraag naar natuurlijke hulpbronnen zetten de bossen onder druk, waardoor de implementatie van duurzame ontwikkelingsmodellen meer dan ooit noodzakelijk is.

De overeenkomst, die werd  ondertekend door de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Silvano Tjong-Ahin, en de Senior Vice President Carbon Neutrality bij TotalEnergies, Christine Healy, voorziet in een pakket van institutionele versterking aan strategische instituten waaronder het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht) en het ministerie van ROM alsook in een integraal programma om bosecosystemen te behouden. 

Voor de uitvoering van programma’s wordt een bedrag van US$ 50 miljoen door Total Energies beschikbaar gesteld in ruil voor koolstofkredieten, de zogenoemde carbon credits.

Minister Tjong-Ahin onderstreepte de historische waarde van de, voor Suriname, eerste verhandeling van koolstofkredieten. Hij benadrukte dat, hoewel sommigen wellicht grote kapitaaltransacties nastreven, Suriname vastbesloten is om eerst institutionele capaciteit op te bouwen. 

De koolstof kredietmarkt heeft een veelbelovende toekomst voor HFLD-landen (High Forest Cover, Low Deforestation) – Panama, Colombia, Democratische Republiek Congo, Peru, Belize, Gabon, Guyana en Suriname -, maar de voordelen zullen niet alleen worden bepaald door louter marktkrachten. Ze zullen voornamelijk worden bepaald door het vermogen van de instituten van de landen om hun natuurlijke hulpbronnen op een hoog niveau van professionaliteit te beheren. De minister: “Governance is key en deze overeenkomst biedt de mogelijkheid om dat bewaarheid te maken.”

“We zijn verheugd om samen te werken met de regering van Suriname om de bossen in het land te behouden. Deze overeenkomst, die tot doel heeft de bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen en tegelijkertijd de lokale gemeenschappen ten goede te komen, is in lijn met de REDD+-strategie van de Surinaamse regering, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC,  United Nations Framework Convention on Climate Change). TotalEnergies werkt samen met regering in eerste carbon credit arrangement en de conclusies van de Overeenkomst van Parijs,” zei Christine Healy.

“De klimaatambitie van TotalEnergies is gebaseerd op een reeks tastbare maatregelen die eerst zijn ontworpen om onze uitstoot van broeikasgassen te vermijden, vervolgens te verminderen en tenslotte om de resterende uitstoot te compenseren. Deze overeenkomst illustreert onze aanpak. De emissiereducties die uit deze acties voortvloeien, moeten worden gecertificeerd in overeenstemming met de hoogste internationale norm.” 

error: Kopiëren mag niet!