RGD-directie heeft geen budget meer voor VRA-betalingen – Poli’s zijn vooralsnog open

De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) noemt het ontbreken van voldoende financiële middelen de reden waarom zij tot op heden haar afspraken naar de Vereniging van RGD-artsen (VRA) nog niet heeft kunnen nakomen. Dat heeft de RGD woensdagmiddag bekendgemaakt.

“De wil is aanwezig, maar gezien de financiële positie van het bedrijf kunnen we nog niet over gaan tot betaling van de overeengekomen zaken”, aldus Nishita Gajadin, RGD-directrice. Als gevolg hiervan voeren de VRA-artsen beperkt hun werkzaamheden uit. Maar zegt Gajadin: “De poliklinieken zijn vooralsnog open en toegankelijk voor onze cliënten. Niet het gehele artsenkorps neemt deel aan deze actie. Ook het overig medisch personeel is aanwezig.”

Zij onderkent dat de artsen recht hebben op de betreffende uitbetalingen, maar geeft aan dat de RGD ook afhankelijk is van de financiële ondersteuning vanuit het ministerie van Volksgezondheid. De RGD verkeert de laatste jaren in zwaar financieel weer waardoor zij sterk afhankelijk is van deze overheidsondersteuning om de bedrijfsvoering in stand te houden. 

Dit is ook bekend bij de VRA en juist daarom ziet de RGD-leiding graag dat het pad van dialoog behouden wordt. Hierdoor kan er gezocht worden naar een middenweg in dit debacle.

De gemeenschap rekent op de RGD, zeker met de vooraanstaande rol die zij inneemt in de strijd tegen Covid-19, aldus de RGD.

error: Kopiëren mag niet!