AKMOS en Guyanese KMO’s willen gedeelde markt en versoepeling bureaucratie

De Associatie van Klein en Middelgrote Bedrijven in Suriname (AKMOS) en de Guyana Business Council (GBC) zijn voorstanders van een gedeelde markt tussen Suriname en Guyana. Om het zakendoen tussen ondernemers van beide landen te vergemakkelijken vinden beide ondernemersorganisaties, dat de bureaucratie en regelgeving versoepelt dienen te worden. Ze zijn er helemaal voorstanders van, dat de brug over de Corantijnrivier er moet komen. Met het oog op de olie- en gasindustrie zullen in hun ogen wel maatregelen moeten komen die ervoor moeten zorgen, dat “local content” daadwerkelijk lokaal en transparant is.

Deze zaken kwamen afgelopen zaterdag nadrukkelijk naar voren tijdens een ontmoeting tussen de AKMOS en de GBC in Georgetown. Onder auspiciën van de AKMOS bevindt zich momenteel een Surinaamse business delegatie in Guyana voor een oriëntatiebezoek. 

Maximaal profijt 

De business delegatie bestaat uit 19 ondernemers uit diverse branches. De AKMOS heeft het bezoek op touw gezet met als doel Surinaamse ondernemers in de gelegenheid te stellen zich persoonlijk te vergewissen van hoe het Guyanees bedrijfsleven inspeelt op de ontwikkelingen in het kader van de olie- en gasindustrie. De olie- en gaswinning is Guyana is sinds enige tijd goed op gang gekomen en heeft andere goede economische mogelijkheden doen ontstaan voor de lokale ondernemers. In Suriname is de olie- en gaswinning aanstaande en het beleid van de Surinaamse regering is mede erop gericht om lokale ondernemers maximaal profijt te laten hebben van deze ontwikkelingen. AKMOS-voorzitter Harry Soekhlal zegt, dat met het oog daarop het nuttig is te vernemen wat de ervaringen zijn van Guyanese ondernemers. De Surinaamse ondernemers hebben individueel ook de mogelijkheid om zakelijke contacten te leggen en zelfs business afspraken te maken. Ook met Surinaamse ondernemers die reeds jaren in Guyana zitten zijn ontmoetingen gepland. Voor maandag en dinsdag stonden en staan op programma ontmoetingen met overheidsinstanties. Het bezoek duurt tot en met woensdag.

KMO’s de ruggengraat

Harry Soekhlal zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname vanuit Georgetown, dat bij de ontmoeting zaterdag met de GBC 15 enthousiaste Guyanese ondernemers aanwezig waren. Zowel de AKMOS als de GBC hebben zich voorstander getoond van een samenwerking tussen ondernemers van Suriname en Guyana om maximaal profijt te halen uit de ontwikkelingen als gevolg van de olie- en gasindustrie. Het onderwerp van “local content” stond bij de bespreking centraal. Bij local content gaat het erom, dat de buitenlandse oliemaatschappijen lokale bedrijven en personen aantrekken om voor hun producten en diensten te leveren. Beide ondernemersorganisaties bepleiten maatregelen van hun respectieve overheden om zulks op een transparante wijze te doen laten plaatsvinden.

De AKMOS-voorzitter zegt dat overheden snel geld en investeringen willen binnen halen en daartoe grote multinationals alle faciliteiten bieden.

“Maar, de ruggengraat van jou economie zullen altijd jouw kleine en middelgrote bedrijven zijn”, zegt Soekhlal, die vindt dat daarom voor lokale bedrijven ook de nodige faciliteiten gecreëerd dienen te worden om zich verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen de AKMOS en de GBC ziet Soekhlal als een platform om ervaringen en inzichten te delen met als doel het klein en middelgroot ondernemerschap in beide landen te versterken. Hij zegt onder indruk te zijn van de economische bedrijvigheid in het buurland, mede als gevolg van de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie.

Tijdens het business oriëntatiebezoek aan Guyana is de oud AKMOS-voorzitter Sham Binda, tevens VHP-Assembleelid eregast. Hij neemt ook deel aan de besprekingen.

SS  

error: Kopiëren mag niet!