Regering kan nauwelijks ervaren mensen vinden voor anti-corruoptie instituten

Het blijft voor de regering een uitdaging om ervaren personen te vinden voor belangrijke instituten belast met de aanpak van corruptie. Tijdens zijn toespraak in het parlement bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen zei president Chandrikapersad Santokhi donderdagmiddag, dat in het afgelopen regeerjaar de instituten, die belast zijn met het aanpakken van corruptie zijn versterkt. 

Het gaat dan om zowel het Openbaar Ministerie als de Rechterlijke Macht. Ook de Rekenkamer heeft een nieuw bestuur. Voor de Centrale Landsaccountantsdienst CLAD wordt volgens het staatshoofd nog gewerkt aan versterking. 

“Het blijft een uitdaging, om voldoende opgeleide en ervaren mensen te vinden, voor dit soort posities,” aldus president Santokhi.  

Hij hield het college voor, dat er door de presidentiële commissie Anti-Ccorruptiewet onder leiding van mr. Carmen Rasam hard is gewerkt aan de implementatie en de operationalisering van de Anti-Corruptiewet. De uitvoeringsbesluiten van deze wet, zullen op korte termijn moeten worden geïmplementeerd. In dit kader is ook een rol weggelegd voor De Nationale Assemblée. De werkgroep en een afvaardiging van De Nationale Assemblee dienen nader overeenstemming te bereiken omtrent de uitvoering.    

Het staatshoofd gaf verder aan dat Suriname recentelijk is toegetreden tot het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. Het operationeel raamwerk van de implementatie van de Anti-Corruptiewet, zal in lijn moeten zijn met dit verdrag.  

error: Kopiëren mag niet!