LVV-minister Sewdien installeert irrigatie en drainage coördinatie werkgroep

In het kader van de uitvoering van het duurzaam landbouwproductiviteit programma heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) donderdag 11 november de irrigatie en drainage coördinatie werkgroep geïnstalleerd. De werkgroep heeft een adviserende en een controlerende rol binnen het programma. 

In de werkgroep hebben zitting onderdirecteur Dewdath Ramnath van LVV Landbouw-West en namens het ministerie van Openbare Werken, de coördinator West Maheswar Badal. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport wordt vertegenwoordigd door Andre Pinas en districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie.

De installatie gebeurde als onderdeel van de bewustwordingscampagne die door de uitvoeringscommissie van het duurzaam landbouwproductiviteit programma de komende twee dagen in Nickerie wordt gehouden. Tijdens deze campagne zullen boerenorganisaties en waterschapsbesturen uitvoerig worden geïnformeerd over de verschillende facetten van het project. 

Een ander deel van deze bewustwordingscampagne werd vrijdag 12 november ook met een mini-infobeurs op het Brasaplein in Nieuw Nickerie gehouden. Beoogd wordt hiermee een groter publiek te bereiken.

Tijdens de installatie heeft minister Sewdien op de uitvoeringscommissie, die in handen ligt van de IICA (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) en de IDB (Inter-American Development Bank), een beroep gedaan om dit project in hoger tempo uit te voeren dan wat in het projectdossier is beschreven. Het project loopt tot 2025, maar volgens de bewindsman zal het effectiever zijn als zaken zoals het rehabiliteren van kunstwerken voor de waterhuishouding eerder worden gedaan. Dit, omdat de boeren voor hun productie hiervan afhankelijk zijn. 

Minister Sewdien benoemde weer het algemene streven van zijn ministerie, namelijk de padieproductie die op dit moment op 55 duizend hectare is, binnen vier jaar op te voeren naar een areaal van 85 duizend hectare.

error: Kopiëren mag niet!