AZP longarts Gopie gepromoveerd

Met het proefschrift “Tuberculosis in Suriname. Trends in epidemiology,                                                                 diagnostics and treatment”, is longarts Fitzgerald Gopie woensdag 10 november gepromoveerd aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, AdeKUS.                                                                                                                                                                          

Dokter Gopie heeft zijn opleiding tot arts genoten aan de Faculteit der Medische Wetenschappen, waarvan zijn co-schappen grotendeels gedaan zijn in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Van 1998 tot 2001 heeft hij als parttime/fulltime SEH-arts gewerkt op de EHBO van het AZP. In 2001 is hij in Suriname gestart met de specialisatie tot longarts, welke hij in 2007 succesvol heeft afgerond aan het Medisch Spectrum Twente te Enschede Nederland. Per 1 december 2007 is hij in dienst getreden van het AZP als longarts.

Kwamalasamutu

In Suriname is tussen 2016 en 2020 bij 680 patiënten tuberculose vastgesteld. Gemiddeld 136 personen per jaar. Van deze patiënten hadden 141 HIV co-infectie en zijn er totaal 85 overleden aan/met TBC, waarvan 30 HIV co-infectie hadden. Eerder is bij Trio inheemsen te Kwamalasamutu in disproportionele mate TBC vastgesteld, mogelijk gerelateerd aan genetische factoren, hun leefwijze en beperkte toegang tot gezondheidszorg. Dit gegeven in relatie tot de multi-etnische bevolking van Suriname is de trigger geweest voor het onderzoek van Dr. Gopie.

In zijn thesis komen onder andere de volgende aspecten aan bod: het voorkomen van tuberculose onder de diverse bevolkingsgroepen en de daaraan gerelateerde risicofactoren, de diagnostiek van tuberculose en de aanwezigheid alsook behandeling van medicatie resistente tuberculose in Suriname. Daarnaast is de toepassing van de Mantouxtest/TST, gebruikt bij de diagnostiek van latente tuberculose, geëvalueerd.

De luchtwegziekte tuberculose (TBC), overgedragen van mens tot mens via druppelinfectie, behoort tot het werkterrein van de longarts. Ziekteverschijnselen die kunnen duiden op tuberculose zijn: langdurig hoesten, vermagering, koorts en nachtzweten. 

TBC-patiënten worden van oudsher behandeld in een sanatorium. Het long paviljoen van het AZP aan de Picornistraat, herbergt vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw het sanatorium. Daar worden patiënten die gediagnosticeerd zijn met tuberculose opgenomen voor behandeling, diagnostiek, monitoring van therapie en eventuele bijwerkingen van medicatie alsook evaluatie van patiënten hun sociaal maatschappelijke situatie. Wanneer een patiënt niet meer besmettelijk is en zijn thuissituatie acceptabel, wordt die ontslagen uit het sanatorium. 

Poliklinisch wordt de patiënt regelmatig door de longarts gezien en door het Nationaal Tuberculose Program (NTP) van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, gemonitord. Het NTP, als werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, zorgt onder andere voor de kosteloze verstrekking van tuberculose medicatie, de landelijke TBC statistieken en het contact onderzoek. Dit onderzoek wordt gepleegd bij personen die intensief in contact zijn geweest met TBC-patiënten. Deze evaluatie heeft als doel het opsporen van personen met latente tuberculose. Er wordt nagegaan wie door een TBC-patiënt besmet zouden kunnen zijn, maar geen ziekteverschijnselen vertonen. 

Bij latente TB-patiënten kan (indien niet behandeld) bij onder andere immuniteit vermindering door een HIV-infectie, tuberculose manifest worden. 

Therapietrouw

Tuberculose is een goed behandelbare ziekte waarvan de patiënt kan genezen, mits op tijd gediagnosticeerd en behandeld met de juiste medicatie. Therapietrouw van de patiënt is cruciaal, aangezien de standaardbehandeling 6 maanden is, met 4 verschillende type medicijnen. Indien een patiënt niet therapietrouw is, kan dat resulteren in resistente TBC-bacteriën, er is dan sprake van drug resistente tuberculose. De behandeling van deze vorm van tuberculose is veel langer dan 6 maanden, gebeurt met veel duurdere en meer medicamenten, met grotere kans op bijwerkingen.      

error: Kopiëren mag niet!