“Op verschillende Covid-aspecten in Suriname dalende trend’

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directrice van het ’s Lands Hospitaal en voorzitster van de Stuurgroep Covid Communicatie, roept de samenleving op tot solidariteit wanneer het gaat om de wil om te vaccineren. Tijdens de donderdagavond gehouden Covid-19-persconferentie heeft zij aan de hand van statistieken laten zien dat er op verschillende aspecten van Covid-19 in Suriname een dalende trend is.

“Maar wij gaan niet juichen en springen, want wij zien wat er in de rest van de wereld gebeurt en wij willen niet die kant op,” zei de functionaris. Zij meent dat het beter kan gaan als men zich solidair met elkaar opstelt wanneer het gaat om het vaccineren. Nannan Panday gaf Portugal als voorbeeld waar een zodanig niveau van gevacccineerden is bereikt, dat mondkapjes niet meer verplicht zijn. Vooral onder ouderen is een groot percentage gevaccineerden. Dit brengt ook met zich mee, dat er geen druk op de zorg is en zorgmedewerkers niet meer overbelast worden.

Tot woensdag was in Suriname 43,02% van de doelgroep populatie volledig gevaccineerd. De doelgroep populatie is dat deel van de samenleving van twaalf jaar en ouder. Het gaat dan om totaal 481.651 personen op de totale populatie van 601.158. Van de doelgroep populatie was tot gisteren 52,43% gedeeltelijk gevaccineerd. “We willen gaan naar een dekking van die doelgroep populatie van rond de 75%”, zei Nannan Panday. Nadat rond juli toen het einde van de derde golf zich inzette, een piek van meer dan 600 besmettingen per dag zich voordeed, was er weer een daling te merken. Vervolgens waren er pieken van zo’n 500 gevallen. 

Thans gaat het volgens de deskundige weer richting een daling. Ook het aantal positieven in de thuisisolatie vertoont een dalende trend. Daarnaast worden positieven nu wel vaker in het ziekenhuis opgenomen dan dat zij thuis op een zuurstofconcentrator gezet worden. Sinds drie weken is er verder een dalende trend in het aantal overlijdens in thuisisolatie: van 19 naar 2 de afgelopen week. Te vroeg juichen zit er echter nog niet in: Er worden nog steeds mensen in behoorlijk slechte toestand in de ziekenhuizen opgenomen, terwijl er op de intensive care units nog steeds om mensenlevens gevochten wordt.

Nannan Panday zei ook, dat er in een van de recente weekenden een hoog percentage in de opname van besmette mensen was. Toen belandde rond 20% van de besmette mensen in het ziekenhuis. Zij adviseert de samenleving om zoveel mogelijk te gaan testen bij klachten. “Alleen dan weten wij hoeveel mensen besmet zijn in de hele samenleving. Van het totaal zal dan een aantal worden opgenomen, maar hoe eerder dat gebeurt, hoe minder opnames.” Het komt echter voor dat mensen soms twee keer achter elkaar gaan swabben. Volgens Nannan Panday is dit nodig noch wenselijk. Het geeft een vertekend beeld bij de registratie en verandert ook niets aan situatie van de persoon. Daarnaast kan het testmateriaal ook sneller opraken.

error: Kopiëren mag niet!