“Verplaats je vaker in het lot van een ander”

De wijze waarop vrouwen in een afhankelijkheidssituatie terecht komen verschilt van mens tot mens. Dit weerhoudt velen vaak niet om tot een waardeoordeel te komen. Niet iedereen in een ‘ghetto’ kan over een kam worden geschoren. Verschillende factoren zijn bepalend.

Rochelle Sno, een van de drie initiatiefnemers van Double R&B, wijst op zaken als de kwaliteit van de opvoeding, de aanwezigheid van een vader in huis en de ontwikkeling van de moeder. Hiermee stelt zij, dat wanneer een moeder in een afhankelijke positie komt te verkeren het niet zo is dat daarover gemakkelijk een oordeel over kan worden gegeven.

“Je kan niet veel over iemand zeggen als je niet in de schoenen van de persoon staat en de achtergrond van het verhaal niet kent”, merkt Sno op. Ze wijst ook op het empathisch vermogen van personen om zich in te kunnen leven in het lot van een ander. “Bij afwezigheid daarvan zal men dat niet begrijpen”, licht zij verder toe.

Double R&B heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Aan het begin van het jaar was de organisatie al in de startblokken voor een wandelloop om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen onder de naam ‘een vrouw is niet jouw bezit’. De opleving van het Coronavirus gooide roet in de plannen en de loop werd tot nader order uitgesteld, nadat de start had plaatsgevonden op het terrein van het ministerie van Justitie en Politie. Samen met andere partners is er gewerkt aan activiteiten voor zowel vader- als moederdag. Zo werden er voedselpakketten uitgedeeld aan bepaalde moeders.

“Op bepaalde politiestations hebben wij posters verstrekt en is ook een project gedraaid om de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten”. vertelt Sno. Het project ‘koekoe tori’ omschrijft zij als een succes. Enkele vrouwen verbonden aan de organisatie De Stem en enkele andere vrijwilligers hebben tijdens dit project geleerd om twee soorten koeken ‘Fiadoe en Eksiekoekoe’ te maken. Voor de samenleving heeft zij de slotboodschap: “Verplaats je vaker in het lot van de medemens om tot een beter begrip te komen.”

RB

error: Kopiëren mag niet!