Dc van Saramacca hoort problemen bewoners Gangaram Pandayweg aan en onderneemt actie

Een delegatie van de Gangaram Pandayweg is maandag ontvangen door de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi Durga. De bewoners willen de volgende zaken aangepakt zien, zo meldt het commissariaat dinsdag:

1. Het goede onderhoud van de Gangaram Pandayweg. De bewoners vinden het nodig dat de gehele weg regelmatig wordt bezand, geegaliseerd en besproeid.

2. De bewoners willen dat het traject van het schoolvervoer uitgebreid wordt. De schoolbus rijdt tot km 9, terwijl er een student is die op km 17 woont. Ook schoolvervoer voor de avondschoolstudenten.

3. Het verbeteren van de diensten van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) La Proveyance. Sinds de twee permanente Cubaanse artsen 9 maanden geleden vertrokken zijn, is de polikliniek slechts drie keren door een arts bemand. Na het vertrek van de artsen had de leiding van de RGD te kennen gegeven, dat de polikliniek om de twee weken bemand zou worden door een arts en een assistent arts die daar permanent geplaatst zouden worden. Gezien het feit dat de assistent arts soms ook andere verplichtingen heeft is zij ook niet 1×24 uur beschikbaar.

De districtscommissaris heeft de problemen aangehoord en de bewoners toegezegd de aangehaalde problemen met de bevoegde instanties cq ministeries regaderende te zullen bespreken.

Over de staat van de Gangaram Pandayweg zal zij ook in overleg treden met Staatsolie N.V. In dit kader heeft de districtscommissaris ook een overleg comité benoemd bestaande uit drie afgevaardigden van de bewoners van de Gangaram Pandayweg, de heer F. Abhilak, de heer K. Bhola en A. Kasi.

error: Kopiëren mag niet!