Pertjajah Luhur, PL, herovert ook Commewijne

De installatie van Pertjajah Luhur (PL) ressortsbestuursleden van de ressorten Alkmaar, Bakkie, Margaretha, Meerzorg, Nieuw-Amsterdam en Tamanredjo vond zondag 7 november plaats en werd uitgevoerd door de partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur Paul Somohardjo te Meerzorg in het district Commewijne. 

De ressortsbestuursleden zijn samen met de districtsbestuursleden de schakels tussen het volk en de partij, de PL, zo laat de partij maandag weten. 

De ressortsbestuursleden moeten het contact onderhouden met de bewoners van hun ressorten. Ook moeten zij de kernen samen stellen. Volgens Somohardjo moeten de kernen gereed zijn voor bestuursverkiezingen van de PL op 5 december 2023. “Het zijn de kernen, die zullen bepalen wie de nieuwe leider wordt van de PL.”

De PL is langzaam maar zeker terrein aan het winnen, in bijna alle districten. Een voorbeeld hiervan is het district Coronie. Daar heeft de partij het oud PL-centrum dat was veroverd door de NDP weer terug in haar boezem. Daarnaast hebben vele districtsraads- en ressortsraadsleden en sympathisanten van andere partijen zich aangesloten bij de partij met de sociale kracht. Dit is ook het geval in Commewijne. 

De installatie van de ressortsbestuursleden vond plaats op een terrein, waar in de afgelopen jaren de paarse kleur zichtbaar was, aldus de Pertjajah Luhur. Volgens Somohardjo blijkt hieruit duidelijk, dat de PL weer aan het groeien is en sterker terug komt.

De eerste ondervoorzitter van de PL, Nasier Eskak, zegt dat de partij uit het verleden lering heeft getrokken en daarom ruimschoots is begonnen met het structureren van de partij en nu reeds haar activiteiten uitzet. “Een structuur is van essentieel belang voor succes.” Met de installatie van de ressortsbestuursleden beoogt de PL een structuur te hebben neergezet, die zal moeten helpen om meerdere zetels te behalen bij de komende verkiezingen. 

De PL-parlementariër uit Commewijne, Evert Karto, geeft aan dat er heel hard gewerkt moet worden aan het voortbestaan van de PL in Commewijne. Hij heeft alle vertrouwen in de burgers van zijn district en weet dat zij gezamenlijk een voortreffelijk job zullen klaren in 2025. 

Hoofdbestuurslid Uraiqit Ramsaran stak de harde PL-werkers een hart onder de riem. Hij memoreerde het harde werk, dat verzet is geworden voor en tijdens de verkiezingen van 2020. Aan de ressortsbestuursleden gaf hij mee, dat op hun schouders de zware taak ligt om de boodschap van de partij over te brengen bij het volk. “Laten wij ervoor zorgen, dat wij gezamenlijk de partij groter maken. Laten wij ervoor zorgen, dat wij gezamenlijk het geloof in de partij terug brengen en laten wij gezamenlijk de sociale kracht naar voren brengen.”

Volgens Bronto Somohardjo, de secretaris van de PL-Partijraad, is met de installatie van de ressortsbestuursleden de volgende stap afgerond naar de weg van de verkiezingen in 2025 en de weg naar het winnen van die verkiezingen. Tevens is hiermee de stap gemaakt om de plek, die de PL eens innam in het politiek veld, te heroveren. Volgens Somohardjo Jr. is de groei van de PL van groot belang, omdat zij als partij dan alleen, meer invloed kan hebben op het beleid en hierdoor mede kunnen bepalen voor het volk. 

error: Kopiëren mag niet!