Wel of geen sprake van vaccinatiedwang?

Enkele burgers gingen woensdagochtend 3 november naar het Assembleegebouw om te protesteren tegen vaccinatiedwang op scholen en werkplekken. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, liet enkele weken terug in de media weten, dat er geen sprake is van vaccinatiedwang. Volgens hem wordt er slechts gekeken hoe de samenleving en de mensen op de werkvloer te beschermen. Dat geldt immers ook voor de scholen. 

Ofschoon er nergens is vastgelegd dat burgers verplicht zijn zich te laten vaccineren, is een groot deel van de burgers de mening toegedaan, dat de regering mensen onder druk zet om zich te laten vaccineren. Mensen aansporen om zich te laten vaccineren, zodat het virus terug gedrongen kan worden, kan echter niet tot dwang worden gerekend. Echter is het wel bekend, dat bedrijven een pcr-test vragen van hun werknemers indien zij zich niet willen laten vaccineren. De werknemers dienen hiervoor zelf te betalen. Volgens een bekendmaking van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) bedragen de kosten voor een pcr-test 60 Euro of 70 Amerikaanse dollar. De burgers stellen dus dat zij hierdoor indirect gedwongen worden om zich te laten vaccineren. 

De redactie van Dagblad Suriname vroeg enkele burgers of zij vinden dat er werkelijk sprake is van vaccinatiedwang in Suriname, naar aanleiding van de protestactie op 3 november. Raoul zegt: “Wat vaccinatiedwang betreft zou ik niet zeggen, dat het een verplichting is vanuit de regering, tenzij het een soort van druk is richting de ondernemers. Ik heb recentelijk nog gelezen in de krant, dat studenten niet verplicht zijn om zich te laten vaccineren en dat niemand ze mag forceren. Maar, aan de andere kant weten we ook dat je gevaccineerd moet zijn als je op het terrasje van een café wil gaan zitten of als je bepaalde plekken binnen wil komen. Onderneners vragen van hun arbeiders dat ze een vaccinatiebewijs tonen. Bij de overheidskantoren is vaccineren ook niet verplicht. Maar, als het strategisch door gedrukt wordt door de regering, zijn ze wel verkeerd bezig.” 

Jurgen geeft aan dat het wel een vorm van dwang is. “Als je me zegt dat ik zonder mijn vaccinatiebewijs niet naar binnen mag, dwing je me om het in orde te maken om het gebouw of dergelijke te betreden.” Jurgen verwijst naar een bekendmaking van de Communicatie Dienst Suriname  op 1 november omtrent de maatregelen die het ministerie van Openbare Werken heeft getroffen ter bescherming van het personeel en publiek, waarbij geldt dat bezoekers alleen tot het gebouw toegelaten zullen worden op vertoon van een vaccinatiebewijs. Bezoekers die niet gevaccineerd zijn hebben een beperkte toegang. 

Helio stelt dat er bij bedrijven toch wel sprake is van vaccinatiedwang. “Maar, aan de ene kant begrijp ik ze wel, want ze verliezen ook geld wanneer je ziek ben en niet gevaccineerd bent. De vezekeringsmaatschappij oefent ook druk uit op ze. Vaccineren  is echter gratis, maar als je toch ervoor kiest om je niet te laten vaccineren, dan moet je maar zelf betalen voor een pcr-test.” 

Sergio stelt, dat er geen sprake van dwang is. “Is het nieuwe normaal en als je je niet vaccineert zal je uitgesloten worden van vele zaken in de maatschappij. Overal ter wereld is het zo dat overheden, bedrijven en organisaties vragen naar een vaccinatiebewijs. Vaccinatie betekent minder druk op de zorgsector.” 

Nancy zegt, dat de meningen verdeeld zijn over vaccinatiedwang. Echter geeft zij aan dat ze het niet zou kunnen bestempelen als vaccinatiedwang vanuit de regering. “In Suriname kan je nog ergens eten, je kan in elke supermarkt.” Nancy geeft ook aan, dat  scholieren formulieren hebben gekregen, waarvan de medewerking van ouders wordt gevraagd om de kinderen te vaccineren. “Maar, er staat nergens dat ze verplicht zijn. In Suriname probeert de regering iedereen over te halen om zich te laten vaccineren, maar ze dwingen ons niet.”

SK

error: Kopiëren mag niet!