LVV-directoraat Visserij organiseert vis silage trainingen

De agrarische sector van Suriname heeft recentelijk kennis gemaakt met vis silage, een vloeibare organische meststof die zeer geschikt is voor de landbouwsector. De productie hiervan is voortgevloeid uit het project “Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries” (REBYC-II LAC). 

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil zoveel als mogelijk bekendheid geven aan dit project middels trainingen en presentaties ten behoeve van stakeholders en belanghebbenden. Het directoraat verzorgt komende dinsdag, 9 november, trainingen op het LVV-ressortkantoor, gevestigd op de zondagse markt te Kwatta en op het LVV-ressortkantoor te Houttuin.

Binnen het REBYC-11 LAC-project is in samenwerking met het directoraat Visserij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke toepassingen van visafval. Deze studie heeft uitgewezen dat de productie van vis silage de meest interessante toepassing is voor Suriname. 

In Suriname komt jaarlijks ontzettend veel visafval vrij. Verder wordt ongeveer 15.000 ton gevangen vis van minder tot niet-commerciële waarde als ongewenste bijvangst teruggegooid in zee. Het is duidelijk, dat zowel de bijproducten van de verwerkingsfabrieken als de teruggooi van de trawlvisserij een belangrijke grondstof is met veel mogelijkheden. Door bijvoorbeeld zuur toe te voegen aan visafval wordt hiermee op een goedkope manier vis silage of te wel vloeibare meststof vervaardigd.

Er is sedert de introductie van vis silage een aantal trainingen verzorgd. Middels trainingen hoopt het ministerie van LVV belanghebbenden hierin verder te interesseren vis silage te produceren en te gebruiken. Voedselverspilling wordt hierdoor op verantwoorde en duurzame wijze verminderd, aldus LVV.

error: Kopiëren mag niet!