DA’91 noemt uitblijven corruptiebestrijding “triest”


“Bij het aantreden van de regering Santokhi is nadruk gelegd op harde en strakke corruptiebestrijding”, brengt Angelic Del Castilho de gemeenschap in herinnering. Zij stelt dat nu meer dan een jaar verder de samenleving daar nog steeds te weinig van merkt.

“Vaak horen wij dat er iets mis is met de dossiers, zoals in de Carifesta-zaak”, stelt de partijvoorzitter van DA’91. “We moeten de besluiten in de Raad van Ministers (RvM) niet over het hoofd zien, want daar worden besluiten genomen die gaan over de goedkeuring van werken, projecten en gunningen.” De stukken die daar liggen zouden een belangrijke ingang moeten zijn voor de regering Santokhi om toch een aanvang te maken met corruptiebestrijding, want met de stukken van de RvM van de afgelopen tien jaren zou je direct moeten kunnen zien welke projecten zijn goedgekeurd. “En hieruit zou ook de overfacturering moeten blijken”, licht Del Castilho toe. Zij roept op dat de regering hiermee aanvangt “en dat de stukken bij RvM worden vrijgegeven in het kader van transparantie”. “Dit zou ook voor de belastingdienst een hulp zijn om de facturering te controleren”, verduidelijkt zij.

Zij stelt verder, dat de Nationale Assemblée niet heeft gevraagd naar deze stukken en noemt dit “triest”.

Del Castilho zegt het raar te vinden, dat vanuit de coalitie nog geen acties hiertoe zijn ondernomen om het beloofde tijdens de verkiezingen na te komen. “Maar belangrijk is, dat de voorzitter van RvM, de vicepresident, deze stukken overlegt voor het instellen van een onderzoek”, stelt Del Castilho. Voor de volledigheid wijst zij erop dat stukken van de RvM nooit kunnen verdwijnen.

Zij noemt het tot slot een vreemde zaak, dat niemand weet waar de voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is. “Het verwondert mij dat er niet vanaf het begin beslag is gelegd op zijn bezit”, aldus Del Castilho

RB 

error: Kopiëren mag niet!