“Mgr. Choennie de Strenge”

De fotograaf vroeg tijdens een fotosessie aan Monseigneur Karel Choennie om minder streng te kijken. Het spontaan antwoord was: “Ik ben streng.” De repliek bleef niet uit: “Dat weten wij. Uw medewerkers hebben dat vaker te kennen gegeven. De mening bestaat, dat de bisschop Calvinistisch principieel is. Niet dat er straf wordt gegeven aan zij die buiten de maat lopen. Het regiem is disciplinair. Er wordt nauwgezet gehouden aan regels, voorschriften, wetten en tradities.”

Holderdebolder

De gemeente neemt het op voor de bisschop: “Laat die man. Zijn strenge karaktertrek doet ons geen kwaad. Een bisschop, een leider dient het roer stevig in handen hebben om niet tussen wal en schip terecht te komen, het schip door woelig water en stormen te kunnen leiden. Suriname kent zoveel hoofden zoveel zinnen in en buiten de kerk, zoveel achtergronden, culturen en gevoeligheden binnen de samenleving waarmee rekening moet worden gehouden bij het begeleiden en besturen van organisaties in een land waar zaken vaak holderdebolder gaan.”

De RK-kerk schittert

“De gezondheids- economische-, sociale-, politieke- en andere crises die Suriname plagen hebben menigeen door de knieën doen gaan. De RK-kerk gaat ook gebukt onder de malaise, maar heeft niet opgegeven. De rooms katholieke gemeente schittert. Het is gebaseerd op een solide organisatorisch en administratiesysteem. Het blinkt geestelijk en fysiek. De gebouwen en andere bezittingen (en dat zijn er heel wat) verkeren over het algemeen in goede staat. Het geheel straalt vertrouwen uit.”

Serieuze zaken

“Het gaat niet alleen om preken en zieltjes winnen. Een strakke organisatie en administratie zijn de ruggengraat van de kerk. Het werk van God, de ontwikkeling van Suriname zijn serieuze zaken. Het werk moet onder alle omstandigheden op gang gebracht en voortgezet worden.”

 HD

error: Kopiëren mag niet!