Hernieuwbare energie heeft kolen ingehaald

Hernieuwbare energiebronnen die in 2020 in gebruik kwamen – aangedreven door fotovoltaïsche zonnepanelen – duwden de elektriciteitskosten lager dan de goedkoopste bron van op fossiele brandstoffen gestookte capaciteit.

Volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA) zijn de kosten in 2020 verder gedaald, waarbij de kosten van elektriciteit uit fotovoltaïsche zonne-energie (PV’s) met 7% jaar-op-jaar daalden, offshore wind met 9% gedaald, wind op land met 13% en die van het concentreren van zonne-energie (CSP) met 16%.

Het decennium 2010 tot 2020 zag een dramatische verbetering in het concurrentievermogen van zonne- en windenergietechnologieën. Uitgedrukt in “levelized cost of energy” (LCOE), is de prijs van stroom uit zonne-PV’s met 85% gedaald. Geconcentreerde zonne-energie – die spiegels gebruikt om de zonnestralen te focussen om warmte te creëren om elektriciteit op te wekken – is met 68,2% gedaald. Ter vergelijking: de kosten van elektriciteit uit onshore en offshore wind zijn gedaald met respectievelijk 56,2% en 48,1%.

Een analyse door IRENA suggereert dat tot 800 gigawatt aan bestaande kolengestookte capaciteit economisch kan worden vervangen door nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie, waardoor het elektriciteitssysteem tot 32 miljard dollar per jaar kan worden bespaard en de uitstoot van kooldioxide met maximaal drie gigaton kan worden verminderd. Hernieuwbare energiebronnen zouden kunnen zorgen voor 20% van de emissiereductie die nodig is tegen 2030 voor het 1,5 °C-klimaatpad dat is overeengekomen in het 2015-akkoord van Parijs over klimaatverandering.

Goedkope hernieuwbare energiebronnen kunnen zorgen voor een wereldwijde koolstofarme elektriciteitsvoorziening, ter vervanging van kolen en olie als onderdeel van de energietoekomst.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: