Bewoners en leerkrachten Stoelmanseiland bieden minister Emanuel twee petities aan

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft zaterdag met de lokale gemeenschap van Stoelmanseiland van gedachten gewisseld. Knelpunten werden daarbij openhartig besproken. Tijdens de krutu hebben de bewoners twee petities aan de bewindsvrouwe aangeboden, zo meldt het ministerie zondag 31 oktober. 

Vooral de leerkrachten hebben onomwonden aangegeven dat ze worden geconfronteerd met allerlei beperkingen in hun werkzaamheden. De ontwikkelingspremie die ze als toelage ontvangen is als gevolg van de moordende inflatie al jaren achterhaald en een aanpassing daarvan vinden zij is op zijn plaats. Ze gaven ook aan, dat het aantal verlofdagen ook opgeschroefd moet worden. Wanneer ze voor privéaangelegenheden in de stad zijn, hebben ze niet genoeg ruimte om aan hun eigen persoonlijke zaken te werken.

Voorts gaven de onderwijsgevenden aan, dat zij graag zien dat er binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de nodige acties worden ondernomen om enkele leerkrachtenwoningen af te bouwen, zodat de huisvestingssituatie enigszins verbeterd kan worden. 

Minister Emanuel benadrukte, dat zij een open oor heeft voor de vraagstukken die zijn aangehaald. Zij moedigde de leerkrachten aan om door te gaan met het goede werk en zei dat zij hun buitengewone bijdrage bij de vorming van leerlingen in het binnenland enorm waardeert. Bij de eerstvolgende Raad van Ministers zal zij de punten die in de petities zijn opgenomen, aan de orde stellen.

Na de krutu hebben de bewindsvrouwe en andere functionarissen van ROS enkele schoolpakketten en sportmateriaal overhandigd aan de leerlingen van VOJ-Stoelmanseiland. Daarbij werd de leerlingen een hart onder de riem gestoken dat zij hun uiterste best moeten doen om een waardige plaats in te nemen in de gemeenschap.

error: Kopiëren mag niet!