HPSG: “Financiering en bouw waterstoffabriek onze verantwoordelijkheid”

Het Deense Hybrid Power System Group (HPSG) stelt dat de financiering en bouw van de waterstoffabriek de verantwoordelijkheid blijft van het bedrijf. Dit naar aanleiding van berichtgeving in lokale media.

Complimenten regering

Het bedrijf stelt dat het kennis heeft genomen van de recente media-aandacht met betrekking tot het 100MW waterstoffabriek project.  In dat verband heeft HPSG deze week onderstaande volgende verklaring afgeven:

“ Ten eerste wil HPSG de regering van Suriname complimenteren voor haar innovatieve visie om in deze richting vooruit te gaan en voor het gestelde vertrouwen in HPSG. Suriname heeft besloten een “first mover” te zijn in deze tijd van exponentiële internationale belangstelling voor (groene) waterstof. Binnen de wereldwijde discussie over energietransitie kan Suriname een belangrijke rol spelen en een sleutelspeler worden in zowel Zuid-Amerika als de wereld.

HPSG stelt het op prijs, dat er gemengde ervaringen zijn met eerdere initiatieven en projecten in Suriname. HPSG deelt de visie met die van het huidige kabinet om op een gezonde en transparante manier investeringen te doen met wederzijds voordeel. Ten tweede leest HPSG over verschillende meningen over het niveau van de elektriciteitsproductie en stelt daarom opnieuwdat de wind-, zonne- en waterstofenergiebronnen complementair zullen zijn met een stabiel 100MW-vermogen aan het nationale net.”

Financiering

“Met betrekking tot financiële garanties die door de regering van Suriname worden aangeboden voor leningen die verband houden met de investering, wil HPSG benadrukken dat de garanties die van de regering worden ontvangen, beperkt zijn tot de afname van de energie. Dit geldt pas als de installatie is opgezet en operationeel is. De garantie is gekoppeld aan de Power Purchase Agreement voor de afname van 100 MW elektriciteit tegen een prijs van US$ 11 cent per kWh en zonder deze Power Purchase Agreement is er geen levensvatbaarheid voor het project. HPSG herhaalt graag, dat de verantwoordelijkheid voor de financiering en bouw van de fabriek de verantwoordelijkheid van HPSG blijft.

Wat de prijsstelling betreft, moet de vaste prijs van 11 dollarcent per kWh gezien worden als een voordeel, gezien de volatiliteit van fossiele brandstoffen. De US$ 11 cent is nodig voor de financierbaarheid van het project en zal gedurende deze 25-jarige periode niet worden geïndexeerd. Het is niet eerlijk om deze prijs te vergelijken met een Surinaamse blend rate, noch met de Afobaka prijs alleen.  Daarnaast benadrukken we, dat de huidige elektriciteitsproductie van zware stookolie (HFO, Heavy Fuel Oil), die een substantieel deel uitmaakt van het nationale elektriciteitsverbruik van Suriname, aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengt dan deze 11 cent per kWh.  Verder zijn de Surinaamse elektriciteitsprijzen gesubsidieerd en niet representatief voor de internationale normen.

HPSG merkt op dat tien dagen na ondertekening van de overeenkomst met de regering van Suriname de internationale kredietratings van Suriname waren teruggebracht tot bijna standaardniveaus.  Dit had uiteraard gevolgen voor investeerders die geïnteresseerd waren in het land en daarmee ook voor de financierbaarheid van ons project. Op dit moment onderhandelt HPSG over internationale steun van een financiële instelling. De verlaging van de kredietwaardigheid van Suriname na de ondertekening van de overeenkomst heeft HPSG niet ontmoedigd om financiering voor het project veilig te stellen en dit tijdig en in overeenstemming met de met de Surinaamse regering gemaakte afspraken te realiseren”, aldus het bedrijf.

error: Kopiëren mag niet!