Binda (VHP): “Iedereen moet voor stroom betalen, ook het binnenland”

Op grond van het gelijkheidsbeginsel moet ieder voor stroom betalen. Ook het achterland. Zoals het thans ervoor staat, komt het erop neer dat de dichtbewoonde gebieden eigenlijk met de stroomtarieven kruissubsidie verlenen aan het binnenland. Dit vindt het VHP-Assembleelid Sham Binda.

Hij sprak donderdagmiddag in het parlement tijdens de debatten over de EBS-stroomtarieven. De parlementariër vindt dat een ieder de verhoogde stroomtarieven moet betalen. Misschien moet er een korting worden gegeven, maar het systeem moet volgens Binda zodanig zijn, dat niemand vrijuit gaat. Hij heeft er ook moeite mee dat hoogwaardigheidsbekleders en toppers bij de EBS geen stroomrekening betalen. 

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zei in reactie op het niet zouden betalen van stroom door toppers bij de EBS, dat dat niet waar is. Wat wel het geval is, is dat er bij de EBS op basis van verworven rechten door de vakbond werknemers een korting krijgen. Voor bepaalde categorieën werknemers is deze korting zelfs lager dat de subsidie die thans in de stroomtarieven is gecalculeerd.

Minister Abiamofo wees nadrukkelijk erop, dat ook de overheid voor stroom betaalt. Het gaat dan om de rekeningen voor straatverlichting en gebouwen van ministeries. Op de begroting van zijn ministerie is de post opgenomen voor stroomrekeningen van de overheid. De minister ging niet in op de kwestie van het betalen van stroom in het binnenland. Verder in zijn betoog gaf hij wel aan, dat sommige zaken de regering, c.q zijn ministerie mee zal nemen naar de begrotingsbehandeling. Het uitgangspunt is volgens de minister wel dat een ieder voor stroom moet betalen.

SS

error: Kopiëren mag niet!