Mediation verdient meer aandacht

De mogelijkheden van mediation in de gezondheidszorg staan woensdag 27 oktober middels een online sessie centraal. In het kader van het mede door NUFFIC gefinancierde project ‘Mediation on the move in Suriname’ zullen de voordelen van mediation worden belicht. 

Deze informatieavond is onderdeel van het project ‘Mediation on the move’ dat een samenwerking is van de Mediationgroep Suriname (MGS), de Vrije Universiteit Amsterdam, het Centrum voor Conflicthantering en HAvZ mediation.

Mediation is ook van toepassing buiten de gezondheidszorg. In diverse landen geldt mediation als instrument om conflicten op te lossen. De gang naar de rechter is in veel gevallen het eerste waaraan gedacht wordt. “Juist die weg naar de rechter biedt vaak geen bevredigende oplossing”, vertelt juriste en mediator Maisah Burleson. Zij wijst erop dat het instrument mediation een goede manier is om buiten de rechter om tot een voor betrokken partijen aanvaardbare oplossing te komen. In een dergelijk geval waarbij de rechter niet aan te pas komt verloopt het proces sneller en zijn de kosten lager.

De mediator treedt op als een neutrale derde partij die de betrokkenen in het conflict begeleidt. “In deze vorm van beslechting van het conflict is er geen sprake van een vonnis maar van een overeenkomst tussen partijen waar deze zich aan committeren”, verduidelijkt Burleson.

Zij wijst verder op het wrange gevoel dat vaak gepaard gaat in het geval van een vonnis. “De ene partij krijgt gelijk en de andere niet.” Onderliggende emoties blijven vaak onbesproken. Dit ligt anders wanneer er een mediator aan te pas komt.

In Suriname is deze vorm van conflictoplossing nog niet vanzelfsprekend. Burleson ziet meer media aandacht als een van de oplossingen voor deze lacune. Ook informatieavonden dragen bij aan een grotere bekendheid.

Het project ‘Mediation on the Move’ zal bij succesvolle afronding deze maand maar liefst 18 nieuwe mediators opleveren. De voorloper van dit project was ‘all eyes on mediation’ uit 2019 die vanwege het succes een vervolg kreeg via ‘Mediation on the Move’.

Burleson benadrukt dat het niet vereist is dat iemand rechten heeft gestudeerd om mediator te kunnen zijn. Het vak staat open voor personen uit verschillende disciplines.

De Mediationgroep Suriname is ontstaan in 2011 en bereikbaar via de website mediationsuriname.org Burleson wijst er tot slot op dat bedrijven en organisaties contact kunnen opnemen met de Mediationgroep Suriname.

RB

error: Kopiëren mag niet!